Sve više dece sa poremećajima u ponašanju; Šta je uzrok?

Samo na području Vojvodine sistem socijalne zaštite prepoznaje gotovo 900 maloletnika sa poremećajem u ponašanju, a najveći broj njih su delikventi. To su podaci istraživanja pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu. TV Prva je istraživala koja to deca postaju osobe sa poremećajem u ponašanju i šta to tačno znači.