Na Slaviji

U toku je manifestacija "Summer run" gde dolaze najskupociniji automobili. Održava se dva puta godišnje.