Kolaps na srpskim granicama – čeka se i šest sati

Udarni vikend i gužve na putevim i graničnim prelazima.

Kolone vozila i čekanje od bar šest sati na Horgošu. Gužve su od jutros i na Gradini, a nešto manje na Gostunu, Batrovcima i Preševu.