Kako napreduju radovi na putevima u novopazarskim selima?

Na seoskim putevima u Novom Pazaru i Sjenici intenzivno se radi.