Kako je grad Jagodina dobio ime?

Kako je Jagodina dobila ime? Za 6 vekova grad na obali reke Belice imao je tri imena: Jagodna, Jagodina i Svetozarevo i da je ime Jagodina vraćeno 1992.