Izmene Kodeksa ponašanja poslanika - efektivno?

U utorak, 21. septembra, poslanici će razmatrati Predlog o izmenama i dopunama Кodeksa ponašanja narodnih poslanika.