Imaju problem kako da pređu ulicu

Na adresu 150 rešenja stigao je mejl sledeće sadržine: