Da li znate da izaberete pravu lubenicu ili ipak to prepuštate "stručnjacima"?

Da li znate da izaberete pravu lubenicu ili ipak to prepuštate "stručnjacima"? Ovog jutra proveravamo šta je ono što pravu lubenicu izdvaja u moru sličnih na tezgama.