Sajmište: istorija jednog logora - 2. deo

Dokumentarni film iz dva dela “Sajmište, istorija jednog logora”. U samom centru grada, mesto pored koga svakodnevno prolazimo jeste mesto gde je ubijeno na hiljade Jevreja i Srba, mesto užasnih patnji, smrti i uspomena. Istorija jednog od najozloglašenijih logora tokom Drugog svetskog rata.

Drugi deo filma govori o logoru na Sajmištu posle ubijanja Jevereja. Nakon što su jevrejski zatočenici ubijeni, Sajmište je pretvoreno u Anhaltelager, prihvatni logor za političke zatvorenike, zarobljene partizane i prinudne radnike, koji su, većinom, dalje transportovani u radne logore širom Trećeg rajha. Od maja 1942. do jula 1944. 32 000 logoraša (najvećim brojem Srba) prošlo je kroz ovaj logor od čega je 10 600 ili ubijeno ili umrlo od gladi, izrabljivanja i bolesti. Uslovi u logoru bili su jezivi, nije bilo hrane, logoraši su bili primoravani da obavljaju teške i besmislene poslove, čuvari su ih tukli i maltretirali. Svaki treći logoraš koji je ušao u logor nije iz njega izašao. Ubrzo posle savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine, u kom je i ovaj logor teško oštećen a veliki broj logoraša poginuo, logor je rasformiran. Sajmište je bilo najveći koncetracioni logor u okupiranoj Srbiji. I drugi deo filma se sastoji od svedočenja nekadašnjih logoraša, namenski snimanih igranih delova te arhivskog materijala.

Autori:
narator: Pavle Pekić
scenario: Boban Jevtić
režija: Marko Popović, Srđan Mitrović
kamera: Filip Jasnić
montaža: Srđan Mitrović, Nikola Bižić
scenografija: Aljoša Spaić
kostim: Mira Ostojić
maska: Tatjana Lipanović
muzika: Ivana Ognjanović
ton: Robert Klajn, Spasoje Tufegdžić
organizacija: Neda Rulić, Ivana Todorović, Željko Bajić