Bedina varoš

Prilikom posete Ivanjici na mapi turista svakako je i Bedina Varoš gde je prema predanju sahranjen kosovski junak Boško Jugović, a carica Milica tokom povlačenja sa Kosova posadila devet hrastova.