Svaki kredit - posebna priča: Koji je prvi korak?

Jedna od finansijskih tema o kojoj se najčešće priča je kreditno zaduživanje. Koliko god se često pričalo, čini se da se ne zna dovoljno. Najčešće dobronamerne savete, na tu temu, dobićete od prijatelja, poznanika ili rodbine. Nije loše saslušati druge, ali i ne zaboraviti da svako priča na osnovu sopstvenog iskustva, bilo da je dobro ili loše, a to ne znači će vaše potrebe ili mogućnosti biti iste kao njihove. Iskusni bi vam rekli da je kredit, kao i život, posebna priča – za svaki treba udahnuti duboko, pa na papir staviti sve ono što je važno, i onda krenuti, korak po korak… Ali, koji korak prvo? Gost 150 minuta bio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.