Šta je zajedničko današnjoj ideološki različitoj opoziciji kada je reč o EPS?