Početak kraja ere gotovine?

Poznata Nemačka banka posle 150 godina zatvara sve poslovnice. Razlog - niska potražnja za novcem . Imali su dva klijante u banci po satu. Može li ovo biti početak kraja ere gotovine? Gost jutra Vladimir Vasić, Bankar i finansijski konsultant.