Lučić: Kakve je rezultate do sada ostvario Telekom Srbija