Dejana Popović

Živi san radeći posao koji voli. Od 2012. put u sportskom novinarstvu vodio je kroz štampu, agenciju i portal.