Izvor: B92.net

Slovenija će produžiti granične kontrole sa Hrvatskom i Mađarskom za još šest meseci, odnosno do 21. decembra.

Tokom ove nedelje ovo je najavio slovenački ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar.

Kontrole će i dalje biti usmerene na sprečavanje kriminala, uz što manji uticaj na domaće stanovništvo i putnike.

"Juče me je italijanski ministar unutrašnjih poslova, Mateo Pjantedozi, obavestio o nameri da se produži granična kontrola na slovenačko-italijanskoj granici", rekao je gospodin Poklukar.

Predviđeno je da produženje traje pola godine, odnosno do decembra 2024. godine, kako to dozvoljava Šengenski kodeks. Pored već poznatih razloga za ponovno uvođenje kontrole od strane Italije, u obaveštenju koje je MUP dobo dodatno se navodi i razlog obezbeđenja visokog nivoa bezbednosti tokom predsedavanja Italije G7.

"Italijanski ministar me je uverio da režim granične kontrole na njihovoj strani ostaje isti kao i ranije", rekao je slovenački ministar unutrašnjih poslova Poklukar.

To znači da će privremene provere i dalje biti ciljane i pre svega usmerene na što manje negativnog uticaja na živote lokalnog pograničnog stanovništva i privrede.

"Ponovio sam svoj zahtev italijanskom ministru da obezbedi da se kontrola granica sprovodi u duhu prijateljskih i susedskih odnosa, što je obećao."

Slovenija je 21. oktobra 2023. godine privremeno ponovo uvela graničnu kontrolu na unutrašnjim granicama Šengena sa Hrvatskom i Mađarskom zbog povećane pretnje od terorizma, kako bi osigurala visok nivo bezbednosti za sve stanovnike Slovenije. Mera je na snazi do 22. juna 2024.

Kako se situacija nije popravila, Slovenija je odlučila da produži kontrolu na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom na period od šest meseci.

Podeli: