Sreda, 02.11.2022.

10:45

Predstava REVOLT će biti nova zvezda Ateljea 212

Izvor: B92

Predstava REVOLT æe biti nova zvezda Ateljea 212 IMAGE SOURCE
IMAGE DESCRIPTION

1 Komentari

Sortiraj po:

zoran stokic

pre 1 godinu

Aristotel je u „Atinskom ustavu“ opisao kako Solon kudi građane da bi mnogi od njih voleli da se „stvari u polisu same od sebe odvijaju“ (automatski po kosmičkom poretku) i on je od nih tražio da svojim delovanjem - postanu politička bića – koja bi svojim činjenjem (delovanjima, suđenjima, odlukama) mogli da prekinu lanac nužnog odvijanja događaja – i postanu kretori svojh životnih trajektorija. Onaj ko "uči da ljubav, a ne razum, mora da vlada, otvara put onima koji vladaju pomoću mržnje"(Karl Poper). A oni koji veruju u neposrednu vladavinu ljubavi, moraju shvatiti da ljubav kao takva sigurno ne podstiče nepristrasnost. Niti može da otkloni konflikt. Emocije, čak ni ljubav, ne mogu zameniti vladavinu institucija koje kontroliše razum. Zato naš oslonac u budućnosti, ono što treba da nam bude vodič i putokaz u društvu, ne mogu biti, kao do sada, osećanja, već to moraju biti kritički empirijski racionalizam (gde argumenti obavezuju!), nepistrasnost i razumni kompromis.

zoran stokic

pre 1 godinu

Aristotel je u „Atinskom ustavu“ opisao kako Solon kudi građane da bi mnogi od njih voleli da se „stvari u polisu same od sebe odvijaju“ (automatski po kosmičkom poretku) i on je od nih tražio da svojim delovanjem - postanu politička bića – koja bi svojim činjenjem (delovanjima, suđenjima, odlukama) mogli da prekinu lanac nužnog odvijanja događaja – i postanu kretori svojh životnih trajektorija. Onaj ko "uči da ljubav, a ne razum, mora da vlada, otvara put onima koji vladaju pomoću mržnje"(Karl Poper). A oni koji veruju u neposrednu vladavinu ljubavi, moraju shvatiti da ljubav kao takva sigurno ne podstiče nepristrasnost. Niti može da otkloni konflikt. Emocije, čak ni ljubav, ne mogu zameniti vladavinu institucija koje kontroliše razum. Zato naš oslonac u budućnosti, ono što treba da nam bude vodič i putokaz u društvu, ne mogu biti, kao do sada, osećanja, već to moraju biti kritički empirijski racionalizam (gde argumenti obavezuju!), nepistrasnost i razumni kompromis.

zoran stokic

pre 1 godinu

Aristotel je u „Atinskom ustavu“ opisao kako Solon kudi građane da bi mnogi od njih voleli da se „stvari u polisu same od sebe odvijaju“ (automatski po kosmičkom poretku) i on je od nih tražio da svojim delovanjem - postanu politička bića – koja bi svojim činjenjem (delovanjima, suđenjima, odlukama) mogli da prekinu lanac nužnog odvijanja događaja – i postanu kretori svojh životnih trajektorija. Onaj ko "uči da ljubav, a ne razum, mora da vlada, otvara put onima koji vladaju pomoću mržnje"(Karl Poper). A oni koji veruju u neposrednu vladavinu ljubavi, moraju shvatiti da ljubav kao takva sigurno ne podstiče nepristrasnost. Niti može da otkloni konflikt. Emocije, čak ni ljubav, ne mogu zameniti vladavinu institucija koje kontroliše razum. Zato naš oslonac u budućnosti, ono što treba da nam bude vodič i putokaz u društvu, ne mogu biti, kao do sada, osećanja, već to moraju biti kritički empirijski racionalizam (gde argumenti obavezuju!), nepistrasnost i razumni kompromis.