Beograd - Ekonomija - B92 Lokal

Šta predviđa Generalni urbanistički plan Beograda do 2041? Autodrom, velodrom, hipodrom...

Izgradnja autodroma kod aerodroma i velodroma u naselju Jezerska terasa u opštini Čukarica, kao i Hipodrom Ovča, neki su od najzanimljivijih projekata koji su u ušli u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine, koji će od ponedeljka biti na ranom javnom uvidu.

Izvor: eKapija Beograd
Podeli
Foto: Alexandr Medvedkov/Shutterstock
Foto: Alexandr Medvedkov/Shutterstock

Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljšte i izgradnju Beograda, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Osnovni ciljevi plana su nastavak realizacije bitnih strateških projekata grada, u oblasti kulture, sporta, turzima, saobraćaja i infrastrukturesa ciljem jačanja konkurentnosti privrede i podsticanja ekonomskog razvoja grada, piše eKapija.

Saobraćaj

Osim poznatih planova beogradskog metroa, tramvaja i gradske železnice, kao i odranije predviđenih magistralnih drumskih pravaca (Unutrašnji magistralni poluprsten - UMP, Spoljna magistralna tangenta - SMT, drumskih tunela ispod centra, od Topčidera do zone Autokomande i ispod Ade Ciganlije), u planu se ističe povećanje postojećih i izgradnja novih kapaciteta stacionarnog saobraćaja, oslobađanje površina koje zauzimaju neregularno parkirana vozila, umrežavanje stacionarnog saobraćaja sa ostalim vidovima saobraćaja ("parkiraj i vozi se"). Predviđen je, zatim, i razvoj Integrisane logističke platforme Beograd (ILP-BG) bazirane na centralizovano-decentralizovanom konceptu mreže logističkih centara, i integracija sa konceptom Hub and Spoke (koncept primarnog centra sa sekundarnim čvorištima) evropske mreže logističkih centara.

Takođe se i dalje planira aktiviranje vojnog aerodroma "Batajnica" za letove loukost kompanija, kao i razvoj teretnog avio-transporta, uspostavljanje sistema rečnog javnog prevoza...

Pominje se i umrežavanje vodnog teretnog saobraćaja na nivou regionalnih luka (Beograd, Smederevo, Pančevo, Novi Sad). Nova beogradska luka u grafičkom prilogu plana ucrtana je u Krnjači.

Razvoj pešačkog saobraćaja podrazumevaće pešačke (mostovske) komunikacije na poziciji Novi Beograd – Ada Ciganlija, proširenje postojeće mreže biciklističkih staza (planirano ukupno oko 300 km), planiranje mesta za postavljanje bicikala za iznajmljivanje i integraciju biciklističkih staza sa EUROVELO 6 biciklističkom rutom.

City gates

U panu se navodi i mogućnost da na najvažnijim ulazno-izlaznih pravacima Beograda (city gates), budu postavljeni Informativni centri sa displej ekranima, internet povezivanjem i usmeravanjem ka preostalim sadržajima koje nudi Beograd, zatim, punjači za električne automobile i mobilne telefone, objekti za poslove platnog prometa i trgovinski centri.

Energetika

Kada je reč o energetici, u dokumentu se navodi da je gradnja TE Kolubara B, snage 400 MW i sa planiranim ulaskom u pogon 2024. godine "malo verovatna", zbog članstva Srbije u Energetskoj zajednici i potrebe usklađivanja sa klimatskom politikom EU. Plan pominje i izgradnju toplodalekovoda TENT A-TO Novi Beograd i izgradnju TE TO Vinča, TO Ada Huja i TO Makiško polje.

Do 2025. planiran je, kako se navodi, i završetak primarne distributivne gasovodne mreže koja bi povezala sve glavne merno-regulacione stanice na nivou maksimanog radnog pritistka od 16 bar-a, dok bi potonji razvoj sekundarne distrubutivne mreže trebalo da obezbedi plasman gasa u širokoj potrošnji i kod domaćinstava.

Dodaje se i da Beograd ima potencijala za proizvodnju energije iz solara, ali da je problem raspoloživost zemljišta za postavljanje solarnih elektrana, piše eKapija.

"Raspoloživo zemljište u vlasništvu JKP Beogradske elektrane pruža mogućnost za postavljanje solarnih panela čije bi učešće u ukupnoj godišnje proizvedenoj toplotnoj energiji bilo svega 1-2%", navodi se u planu.

Razmatra se, ako se navodi, mogućnost korišćenja solarne energije u toplani Cerak, instalacijom solarnog termalnog sistema na 10.000 m2, snage 2,8 MW i sa očekivanom godišnjom proizvodnjom toplote od 5.886 megavat sati, što bi moglo da zadovolji oko 29% toplotnih potreba u ovom grejnom području u periodu od maja do septembra.

Kada je reč o energiji vetra, napominje se da bi trebalo analizirati mogućnosti za gradnju vetroagregata malih i srednjih snaga (od 10 do 300 kW), dok je kao jedna od lokacija na kojima bi se mogle graditi vetroelektrane veće snage (50 MW) označena Padinska Skela.

Poljoprivreda

U južnom, brdskom terenu Beograda, u rejonu Sremčice i Avale podstiče se plansko osnivanje voćnjaka, vinograda, rasadnika cveća i drugih višegodišnjih zasada.

U sverenom delu, iznad naselja Borča i Ovča na ravničarskom terenu, na područjima naročito intezivnog ratarstva, neophodno je povećanje stepena diverzifikacije poljoprivredne proizvodnje, postavljanje i primena savremenih sistema za navodnjavanje, kao i ukrupnjavanje poseda, navodi se u planu. U rejonu Velikog Sela, Slanaca i dela Batajnice uz Dunav planom se podržava povrtarstvo.

Sa druge strane, deo postojeće velike poljoprivredne površine, južno od autoputa i aerodroma "Nikola Tesla" prenamenjuje se u kompatibilne sadržaje budućem Nacionalnom stadionu sa izgradnjom javnih objekata, prvenstveno novog zdravstvenog centra, naučno-tehnoloških parkova, fakulteta, studentskih kampusa i eventualnih stambenih kompleksa namenjenih zdravstvenim i prosvetnim radnicima i mladim bračnim parovima.

Severno od aerodroma Nikola Tesla planom se daje podrška razvoju privrednih kompleksa s jedne strane, inovativnih habova i zaokruživanju stambenih kompleksa koji su već formirani uz to područje (Altina i Zemun Polje).

S obzirom da su planskim rešenjima redukovane poljoprivredne površine, proizvodnja u plastenicima predstavlja jedan od važnijih vidova supstitucije poljoprivrednog zemljišta.

Kultura

U planu se pominje i nastavak realizacije ranije planiranih strateških projekata u oblasti kulture - određivanje reprezentativne lokacije za izgradnju ustanove od najvišeg nacionalnog značaja - objekta "Beogradske opere i baleta", uređenje Memorijalnog kompleksa logora Staro sajmište, Beogradske tvrđave i izmeštanje Zoo vrta, realizacija objekata Beogradske filharmonije... Kao kulturna dobra je potrebno (ponovno) aktivirati između ostalog se navode lagumi Kosančićevog venca i Zemunska tvrđava, zatim gradnja muzeja Nikola tesla na mestu TE Snaga i svetlost, izgradnja arheološkog parka Belo brdo u Vinči...

Sport

U dokumentu se navode i neki već poznati, ali i neki novi sportski projekti, kao što su Nacionalni fudbalski stadion u Surčinskom polju, sportska multifunkcionalna hala na Batajničkom putu, golf tereni u Pinosavi i Borči, Centar za vodene sportove u Bloku 44 i Odbojkaški centar na Bežanijskoj kosi. Golf igrališta imaju potencijal gradnje i u Surčinu, stoji u planu, a ta beogradska opština ima potencijala i za razvoj Olimpijskog sela, kao i rekreativnog centra Galovica.

Zdravstvo

U sektoru zdravstva, u planu je dalji razvoj i unapređenje zdravstvene ustanove u Zemunu, zatim, predlaže se formiranje novih specijalizovanih zdravstvenih centara za područje opštine Rakovica (na delu lokacije planirane za sport) i na teritoriji opštine Palilula, kao i u perifernoj zoni na teritoriji opštine Surčin.

Prioritetni projekti su pak završetak izgradnje novih kapaciteta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, formiranje kampusa za biomedicinska istraživanja i biotehnološke kompanije na lokaciji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, kao i izmeštanje Ginekološko-akušerske klinike Narodni front na planiranu lokaciju na Bežanijskoj kosi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.