"Što nas više pritiskaju, bićemo sve jedinstveniji"