Vesti -

Šta posle moratorijuma? Na vreme obavestite banku ako niste u mogućnosti da otplaćujete kredit

Beograd -- Banke u Srbiji krajem prošle nedelje obavestile su klijente da zaključno sa 30. 6. 2020. godine ističe moratorijum na kredite.

Izvor: B92
Podeli
Foto: Depositphotos, minervastock
Foto: Depositphotos, minervastock

Time prestaje pravo korišćenja propisanih olakšice u otplati kreditnih obaveza.

Banke su na svojim sajtovima navele da će klijentima koji su prihvatili ponudu moratorijuma po njegovom isteku dostaviti novi plan otplate kreditnih zaduženja, sa primenjenom ugovorenom kamatnom stopom. Klijentima koji imaju ugovorenu promenljivu kamatnu stopu, banka će dostaviti novi plan otplate kreditnog zaduženja u skladu sa promenom ugovorenih vrednosti euribora ili belibora.

Novo stanje i dve varijante

Sve dospele, a neizmirene obaveze, po osnovu glavnice, kao i redovne obračunate kamate i naknade za održavanje kreditne partije u periodu važenja moratorijuma, pripisuju se nedospeloj glavnici i utvrđuje se novo stanje duga. Na osnovu toga se kreira novi otplatni plan koristeći kamatnu stopu važeću na dan kreiranja novog otplatnog plana, dinamiku otplate anuiteta u skladu sa važećim ugovorom i rokom otplate koji odgovara preostalom ugovorenom roku otplate uvećanom za tri meseca, odnosno za broj meseci trajanja moratorijuma.

Kako je navedeno, klijent može nakon isteka moratorijuma na svoj izričit zahtev da koristi i alternativne modele otplate – plaća odjednom sva tri anuiteta iz perioda moratorijuma (glavnica plus ugovorena, redovna kamata) pri čemu se rok kredita ne produžava, ili da klijent plaća samo ugovorenu (redovnu) kamatu koja se odnosi na period moratorijuma u kom slučaju se period otplate produžava za tri meseca.

Takođe, banke ističu da će nastaviti obračun zatezne kamate u slučaju docnje po dospelim obavezama a sve u skladu sa uslovima koji su inicijalno ugovoreni za klijentske partije koje su imale zastoj u otplati.

Pojedinačni pristup klijentima

Nakon prestanka važenja moratorijuma klijenti su u obavezi da nastave sa otplatom svojih obaveza prema banci, a u jednoj od banaka kažu da će "svakom od klijenata koji se bude obratio na tu temu pristupiti pojedinačno kad je reč o mogućim načinima prevazilaženja situacije".

Reprogram kredita, koji uključuje i dodatno produženje roka otplate kredita na primer, može biti jedan od modela za to, kažu iz banke i ističu da je važno da klijenti na vreme obaveste svoju banku u slučaju da nisu u mogućnosti da nastave da uredno otplaćuju obaveze.

Iako je veliki broj klijenata inicijalno prihvatio moratorijum, u jednoj od banaka kažu da su se neki od njih kasnije predomislili i nastavili da uredno plaćaju svoje obaveze.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.