Vesti -

Saznajte uslove: Kako da dođete do milion dinara bespovratne pomoći?

Beograd -- Šta donosi Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, koji sprovodi Ministarstvo privrede?

Izvor: B92
Podeli
Foto: Depositphotos, dusanpetkovic
Foto: Depositphotos, dusanpetkovic

Pratite B92.net za više informacija o ovom i drugim programima Ministarstva privrede - uskoro dodatni detalji o tome za koju namenu se novčana sredstva mogu iskoristiti.

Naime, pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

Oni moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre i imati zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. Uz to, uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. Navedeni uslov se ne primenjuje na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je da je zahtev za kreditnim sredstvima prethodno predložen za odobrenje od Fonda.

Iz Ministarstva privrede navode za B92.net koje uslove preduzetnici moraju da ispune da bi konkurisali za pomenuta sredstva i kolike iznose će dobiti.

USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNE PODNOSIOCI ZAHTEVA:

1. da su registrovani u APR u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata najkasnije do 31. decembra 2018. godine, a za privredne subjekte koji podnose zahteve finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara najkasnije do 31. decembra 2016. godine, odnosno najkasnije do 31. decembra 2017. godine nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja i za 2020. godinu;

2. da su podneli popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit sa potrebnom dokumentacijom Fondu;

3. da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kom se izvršava investiciono ulaganje;

4. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njima ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije;

5. da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda;

6. da su u većinskom privatnom vlasništvu;

7. da povezana lica podnosioca zahteva nisu primila državnu pomoć po ovom programu;

8. da su prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2020. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme;

9. da nisu smanjili broj zaposlenih na neodređeno vreme više od 10% u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

10. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2021, 2020. i 2019. godini) zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć (državna pomoć male vrednosti) čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima i delom državne pomoći sadržane u kreditu Fonda, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

11. da nisu u teškoćama u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.

Foto: Depositphotos, Elnur_
Foto: Depositphotos, Elnur_

KOLIKA SU POJEDINAČNA SREDSTVA KOJA SE DODELJUJU?

"Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na navedenoj teritoriji imaju sedište ili na istoj obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda", kažu u Ministarstvu.

Ukoliko je vrednost odobrenih sredstava manja od vrednosti traženog ulaganja, privredni subjekat će, u slučaju da prihvati odluku Fonda i rešenje Komisije, navedenu razliku do pune vrednosti investicije obezbediti iz sopstvenih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava u iznosu ukupnih sredstava (kredit Fonda i bespovratna sredstva) može biti do 10%.

"Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte", preciziraju.

Međutim, ukoliko podnosioci zahteva za realizaciju celokupne vrednosti projekta imaju potrebu za dodatnim kreditnim sredstvima, razliku do pune vrednosti projekta mogu da finansiraju iz dodatnog kredita Fonda. U tom slučaju, menja se procentualni odnos bespovratnih sredstava i kreditnih sredstava u odnosu na ukupno tražena sredstva, odnosno uvećava se procenat učešća kreditnih sredstava u ukupno traženim sredstvima. Takođe, podnosioci zahteva imaju i mogućnost da deo vrednosti projekta finansiraju sopstvenim sredstvima.

Foto: Depositphotos, pressmaster
Foto: Depositphotos, pressmaster

"Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara. Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara, ukoliko ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja ili posluju stabilno", ističu.

Za velika i srednja pravna lica moguće je odobriti maksimalno 40% ukupno planiranih bespovratnih sredstava po ovom programu.

Sredstva iz ovog programa mogu biti iskorišćena i za isplatu sredstava na osnovu ocenjenih i odobrenih zahteva privrednih subjekata, podnetih do 31. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini.

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA:

"Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija, kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet-stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs. Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine", kažu u Ministarstvu.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit se podnose Fondu istovremeno, i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca zahteva za finansiranje, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz odeljaka 3, 4. i 5. ovog programa.

Fond na svojoj internet-stranici objavljuje listu svih podnetih zahteva, kao i listu svih kandidata kojima su odobrena bespovratna sredstva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.