Prosečna penzija veća za 434 dinara

Beograd -- Penzioneri u Srbiji će ovog meseca posle dve godine dobiti prvu povišicu penzija od oko dva odsto u odnosu na decembarski ček.

Izvor: Blic, Novosti
Podeli

Prosečna penzija u Srbiji iznosi 21.700 dinara, pa će njen iznos, uz povišicu od dva odsto u januaru, porasti za 434 dinara.

Najniže penzije čiji je iznos 11.000 dinara, od januarskog čeka koji se isplaćuje u februaru, biće dodatno povećane za jedan odsto. Poljoprivredne penzionere očekuje povišica od osam procenata.

Iako je raniji dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom predviđao da penzije i primanja zaposlenih u javnom sektoru budu povećani za prethodnu šestomesečnu inflaciju, od te formule se odustalo, jer bi imajući u vidu da je inflacija u Srbiji oko jedanaest odsto, to povećanje moralo da se kreće između pet i šest procenata.

U aprilu će one biti obračunavane tako što će se povećati za iznos inflacije u prethodna tri meseca, da bi u oktobru, kada je planirano sledeće usklađivanje, obračunska formula bila inflacija u prethodnih šest meseci plus polovina rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, ukoliko je rast pozitivan.

Umereni rast plata i penzija u skladu je i s nedavno usvojenim fiskalnim pravilima koja su sadržana u Zakonu o budžetskom sistemu, a koja predviđaju da se postepeno do 2015. godine izdvajanje iz budžeta za penzije smanji sa 13 odsto na 10,5 odsto BDP-a, a izdvajanja za plate sa deset na osam odsto BDP-a.

Od prvog januara počeo je da se primenjuje i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju počeo je da se primenjuje, izuzev odredbi koje se odnose na profesionalna vojna lica.

Najvažnija izmene zakona odnose se na sticanje prava na starosnu penziju. I za žene i za muškarce postepeno se povećava starosna granica počev od 2013. pa do 2023. godine, sa sadašnjih 53 na 58 godina života. Pored toga za žene će se postepeno povećavati i zahtevani radni staž za tri godine, i to za četiri meseca godišnje, od 2013. do 2019. godine, odnosno sa 35 na 38 godina staža.

Tako je izmenama Zakona precizirano da pravo na starosnu penziju osiguranik stiče kad navrši:

*U 2011. godini 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i četiri meseca života (muškarac), odnosno 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života (žena);

*U 2012. godini 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života (muškarac), odnosno 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života (žena);

*U 2013. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine života (muškarac), odnosno 35 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 53 godine i četiri meseca života (žena);

*U 2014. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i četiri meseca života (muškarac), odnosno 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života (žena);

*U 2015. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i osam meseci života (muškarac), odnosno 36 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine života (žena);

*U 2016. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života (muškarac), odnosno 36 godina i četiri meseca staža osiguranja i 54 godine i šest meseci života (žena);

*U 2017. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina i četiri meseca života (muškarac), odnosno 36 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina života (žena).

Izmenjeni su uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju kroz povećanje starosne granice za tri godine, počev od 2012. do 2017. godine, koja će za udovicu iznositi 53, a za udovca 58 godina života.

Vesti

strana 1 od 9236 idi na stranu