1. Lep tekst i sve obuhvata periode o folku u Yu filmu od 70ih do danas, pravo osveženje u odnosu na izveštaje iz rijalitija i nasilja
     (Rade, 18. oktobar 2020 23:34)

    # Link komentara

  2. Savremeni mediji (a ti je film) imaju enormnu moć nad ljudskim duhom i čulima, moć koja ranije nije nikada postojala. Muzičke apstrakcije razvijaju naše "mentalne konceptualne mape", pomoću kojih možemo kasnije lakše i brže da zaključujemo, gledamo, slušamo i osećamo. Plemena su razvijala jednodimenzione muzičke strukture, metričko- ritmičku komponentu. Sve civilizacije do pojave humanizma i renesanse stvarale su različite dvodimenzione muzičke strukture, koje su se temeljile na metričko-ritmičkoj i melodijskoj komponenti. Od XII do XV veka plod evropske gradske kreacije, pored metoda empirijske nauke, bile su i trodimenzione muzičke strukture (tonalna muzika), a što znači da se ritmu i melodiji pridružuju i harmonijski elementi. Muzika je mogla da nas nauči da mislimo trodimenzionalno ali to se nije dogodilo jer je komunizam bio povratak u despotsku "Prokletu avliju" a to će reći u jednodimenzionu i dvodimenzionu muziku! Osećanje pak zadovoljstva kod "narodnjaka" i turbo (i tsl) kiča je do te mere brutalizovano, da je oslobođeno odnosa sa bilo kakvim idejama i umnim sferama a na kraju takvog medijskog "tunela" ne čeka nas ništa drugo do golo nasilje.
    (zoran stokic, 18. oktobar 2020 12:32)

    # Link komentara