Da li će uspeti "dinarizacija", mera NBS-a



Uzimanje kredita u evrima uskoro Ä

http://a.images.blip.tv/B92-DaLiEUspetiDinarizacijaMeraNBSa583-530.jpg

strana 1 od 1885 idi na stranu