Problemi naučnika u Srbiji

Još neutvrđen tačan broj naučnika i istraživača, neažurirana baza naučnih radova i kriterijumi finansiranja koji se iznova menjaju - problemi su naučnika u Srbiji. Naučnici ukazuju da su društvenjaci u posebno lošem položaju.