Kako će se zvati novi park u Novom Sadu?

Radovi na uređenju su završeni i u Novom Sadu je otvoren jedan potpuno novi park koji spaja dva velika naselja. Ali još nema ime.