Kažiprst: Srđan Verbić

O štrajku prosvetnih radnika i o tome kakve posledice će dosadašnji štrajk imati na učenike u Kažiprstu sa Suzanom Trninić razgovara ministar prosvete Srđan Verbić.