"Priču o gastarbajterima lansirali su frilenseri"

I gastarbajteri duguju porez Srbiji. Razni gradovi povećavaju stopu poreza na imovinu. Da li je i do toga dovela korona?