Oduzimanje vozila kao kazna za prekršaj – privremeno ili trajno?

Policija će vozačima koji u roku od dve godine naprave minimum dva teža saobraćajna prekršaja imati pravo da oduzme vozilo, ali samo do okončanja sudskog postupka. To je novina koju bi trebalo da donesu izmene Zakona o saobraćaju. Stručnjaci, međutim smatraju da treba uvesti trajno oduzimanje vozila.