Ukoliko planirate putovanje, jedna od obaveznih stavki trebala bi da bude i polisa putnog zdravstvenog osiguranja.

S obzirom na to da, iako veliki broj Srba ide u Grčku, ova zemlja nije jedna od onih sa kojima naša država ima sporazum o zdravstvenom osiguranju, ukoliko dođe do nepredviđenih zdravstvenih problema, a vi nemate putno osiguranje, možete da očekujete enormne troškove.

Zato bi bilo dobro da se na vreme osigurate.

Cene osiguranja

Cene polise osiguranja zavise od dužine putovanja, destinacije, niova pokrića i drugih faktora, a evo kako se okvirno kreću:

Cena individualnog putnog osiguranja za 10 dana letovanja u Grčkoj se kreću od 1.150 do 5.200 dinara za odraslu osobu.

Porodično odiguranje za tročlanu porodicu se kreće od 3.200 do 11.900, a za četvoročlanu porodicu od 3.400 do 12.000.

Šta podrazumeva osiguranje?

Putno osiguranje se razlikuje u zavisnosti od toga gde ćete ga uplatiti, kao i kakve uslove želite, ali obično obuhvata sledeće stavke:

 • ambulantno lečenje
 • nabavku lekova i sanitetskog materijala
 • hitan prevoz do bolnice
 • bolničko lečenje
 • neophodne dijagnostike
 • neodložne operacije zbog akutnih bolesti
 • stomatološke usluge
 • druge troškove u skladu sa uslovima osiguranja
   

Ukoliko ste osiguranik RFZO, a niste uplatili putno osiguranje, u slučaju da vam zatreba hitna medicinska pomoć za koju je potrebno da izdvojite veliku sumu novca, postoji mogućnost da vam se deo iznosa refundira.

Za to je neophodno je da pre polaska na put preuzmete potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu Obrazac OZ-12.

"U ovom slučaju osigurano lice plaća sve troškove hitne zdravstvene zaštite a pravo na refundaciju troškova i sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju stručni medicinski organi Republičkog fonda", navode iz RFZO.

Za neke države potrebna samo potvrda

Potrebno je da pre polaska na put pribavite dvojezični obrazac/potvrudu. Procedura izdavanja je besplatna, a  vrši je nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja). 

U slučaju niste pribavili potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi u organizacionoj jedinici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (direkcija, filijale, ispostave) zahtev za naknadu troškova.

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

Države sa kojima je zaključen sporazum o zdravstvenom osiguranju su:

 • Austrija
 • Belgija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Holandija
 • Italija
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Severna Makedonija
 • Nemačka
 • Švajcarska Konfederacija
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Francuska
 • Hrvatska
 • Crna Gora
 • Češka
 • Slovenija
 • Turska
 • Tunis
 • Velika Britanija
 • Poljska
 • Danska
 • Norveška
 • Švedska
 • Provincija Kvebek

Podeli: