Srbija

Utorak, 19.01.2021.

15:33

Istraživanje: Samo 4% domaćih kompanija nesmetano nastavile poslovanje van svojih prostorija

Objavljeno je peto po redu istraživanje EY Preduzetnički barometar.

Izvor: B92

Istraživanje: Samo 4% domaćih kompanija nesmetano nastavile poslovanje van svojih prostorija
Foto: Depositphotos, dusanpetkovic

Sprovedeno je među 110 domaćih kompanija.

Neki od ključnih nalaza koje studija nudi su:

- 82% ispitanika smatra neizvesnost izazvanu pojavom pandemije kovid 19 najvećim izazovom za dalji rast i razvoj svoje kompanije;

- 81% ispitanika iskoristilo je meru pomoći Vlade RS u vidu uplate minimalne zarade po zaposlenom;

- 71% preduzetničkih kompanija u najvišoj meri stavlja u fokus ekološku svest i održivost poslovanja;

- 73% ispitanika identifikuje probleme na strani prodaje kao najveći faktor rizika;

- 66% preduzetničkih kompanija pripada porodičnim biznisnima;

- 55% anketiranih preduzetnika je izjavilo da su uveli nove proizvode ili prilagodili stare, da bi se izborili sa krizom koja je zahvatila čitav poslovni svet još od početka marta 2020. godine sa pojavom virusa kovid 19;

- 59% preduzetnika smatra da su uslovi za preduzetničko poslovanje nepovoljni.

Trendovi odnosa vlasništva i angažovanja u preduzetništvu po polu su se donekle pomerili u korist žena, te je ove godine 27% vlasnica kompanija među anketiranima u odnosu na prošlogodišnjih 23%. I dalje je najviše fakultetski obrazovanih preduzetnika – 75% u odnosu na prošlogodišnjih 73%.

Tradicionalno, proizvodnja je najzastupljenija kod srpskih preduzetnika (53%), a sve više je i IT kompanija koje pružaju širok dijapazon softverskih i hardverskih rešenja (11%). Preduzetnici u Srbiji su, prema rezultatima EY Preduzetnički barometar istraživanja, u izuzetno malom procentu (4%) mogli da nesmetano nastave poslovanje van poslovnih prostorija. Ovako nizak procenat nije iznenađenje, jer je veliki procenat (53%) ovogodišnjih ispitanika angažovano u oblasti proizvodnje.

Kompanije koje su mogle da organizuju "remote business" su u najvećem broju IT kompanije. Ostale kompanije su uspele samo delimično u tome (54%) što je u najvećem broju slučajeva određeno specifičnošću proizvodnje ili usluge. Ono što se prošle godine činilo kao najveći izazov za dalji rast, po mišljenju srpskih preduzetnika (90% njih) bilo je pronalaženje adekvatno obučenih i sposobnih radnika. Ove godine je 82% preduzetnika kao najveći izazov navelo neizvesnost poslovanja uslovljenu pojavom virusa kovid 19, pa je briga o kandidatima za zapošljavanje i njihovoj posvećenosti i sposobnosti za zapošljavanje pala na treće mesto, sa 38% anketiranih.

Rezultati studije ukazuju na to da 40% preduzetnika ne namerava da odloži planirane investicije uprkos pojavi pandemije u 2020.godini. Saradnja sa lokalnom zajednicom, društvena odgovornost i povećanje ekološke svesti su sve važniji deo svakog poslovanja – u prilog tome EY Barometar pokazuje da je visok procenat (71%) preduzetničkih preduzeća u svoje planove uvrstilo održivost poslovanja, što ohrabruje i može se smatrati jednim od ključnih faktora poslovnog uspeha preduzetnika.

Kao i prethodnih godina, a u skladu sa svetskim trendovima, čak 73% ispitanika bili su muškarci, što potvrđuje veću sklonost muške populacije ka preduzetništvu. Tradicionalno, proizvodnja predstavlja najzastupljeniju granu poslovanja, sa 53%. Danas ove kompanije zapošljavaju prosečno 133 radnika.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Svet

Razdor u EU: Brisel i Pariz na ivici sukoba

Pariz i Brisel će se verovatno sukobiti oko napora da se francuski troškovi dovedu u sklad sa pravilima EU, jer politička previranja u drugoj po veličini ekonomiji Evropske unije prete da odlože napredak u smanjenju "prekomernih" budžetskih deficita.

14:32

17.7.2024.

1 d

Podeli: