Kragujevac - Društvo - B92 Lokal

Kragujevački sportski centar na otvorenom imaće novi sadržaj

Grad Kragujevac je ponovio javnu prezentaciju Urbanističkog projekta sportskog centra dva sa uslovima za rekonstrukciju sportskog terena i promenu namene u skejt park.

Izvor: eKapija Kragujevac
Podeli
Foto: PrintScreen/Grad Kragujevac/UP/Arhitektonski biro Urban Factory
Foto: PrintScreen/Grad Kragujevac/UP/Arhitektonski biro Urban Factory

Obuhvat UP nalazi se severozapadno u odnosu na centralno gradsko jezgro, u njegovoj neposrednoj blizini u okviru ambijentalne celine "Velikog parka.

U okviru predmetne katastarske parcele nalaze se i uslužni objekat (kafe bar), zatim montažna letnja pozornica i trafostanica. Širu okolinu pored parkovskog zelenila nalazi se i prostor koji obuhvata postojeći kompleks terena za male sportove (dva teniska terena, teren za odbojku na pesku, teren za rukomet/mali fudbal) i objekat boks kluba.

Rešenje podrazumeva adaptaciju postojećeg sportskog terena za mali fudbal. Asfaltna podloga je usled dotrajalosti prestala da služi nameni i teren poseduje slabu posećenost.

Bez namere da se izlazi iz postojećeg gabarita sportskog terena, planirana je promene namene u skejt park, pri čemu bi sportski teren bio izrađen svojim najvećim delom u koti terena originalne podloge, istaknuto je u UP koji je izradio Urban Factory iz Beograda.

Adaptacija terena je skladna prema funkciji i formi prirodne ambijentalne celine okružena sa različitim sportskim sadržajima. Novoprojektovano rešenje od 826 m2 poseduje dva zelena ostrva sa ukupnih 85 m2 prostora u kome je moguće saditi nove sadnice drveća.

Zelena ostrva povećavaju korisnost i upotrebljivost prostora sa zasenom i mikroklimatskim uticajima. Skejt park poseduje noćno osvetljenje sa dva stuba rasvete i na taj način prostor može da ima i noćne termine za vožnju. Podloga se obrađuje prema najmodernijim zahtevima koji podrazumevaju visok nivo uglačanosti do "crnog sjaja"

Površina planiranog skejt parka sa korisnom površinom za kretanje iznosi 741 m2.

Za maksimalnu iskorišćenost prostora koristi se ciklična varijanta kretanja u nekoliko linija pri čemu je korisniku omogućeno kreativno i nesmetano kretanje. Cikličnu varijantu je moguće koristiti i kao kretanje u "osmici". Ona se dodatno postiže sa nekoliko pozicija koje omogućavaju tečno kretanje korisnika bez potrebe dodatnog potiska kako bi se ostvarila planirana trajektorija kretanja.

Skejt park spada u srednju veličinu i kao takav zadovoljava najsavremenije kriterijume projektovanja pri čemu je pogodan za održavanje takmičenja i drugih manifestiacija. Za ograđivanje objekta ne preporučuje se "čvrsta" ograda već u vidu zaštitnog zelenila.

Ukupna površina obuhvata je 9.811 m2 , dok je katastarska parcela na kojoj je predviđena izgradnja objekta je 5.551 m2.

Program formiranja ovog sportskog centra, realizuje se kroz: zadržavanje i rekonstrukciju postojećih terena/objekata; i/ili izgradnju novih sportskih terena i objekata, tako da svojim oblikovanjem, gabaritom i namenom ne ugroze ambijentalnu celinu "Veliki park".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.