B92 impresum

Radiodifuzno preduzeće „B92“ a.d. Beograd, Autoput za Zagreb 22.

  • Manja Grčić, Izvršni direktor
  • Katarina Pavlović, Direktor programa
  • Dimitrios Papadopoulos, Direktor Finansija
  • Jasmina Koprivica, Direktor Web portala
  • Zoran Baranac, Direktor korporativnih i regulatornih poslova
  • Miloš Vlahović, Glavni i odgovorni urednik

Izvršavanje obaveza koje B92 ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija B92 NET (IN000022)