Vesti -

Banke otpisale potraživanja u iznosu od 2,94 milijarde dinara

Banke su na osnovu mera Narodne banke Srbije otpisale potraživanja u iznosu od 2,94 milijarde dinara ili u proseku 14.280 dinara po korisniku, saopštila je NBS.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: B92
Foto: B92

NBS je, sprovodeći postupke kontrole banaka u oblasti zaštite korisnika, utvrdila određene nepravilnosti koje se odnose na postupanje banaka prema fizičkim licima korisnicima tzv. neaktivnih tekućih računa.

Radi se o računima koje korisnici dugi niz godina nisu upotrebljavali za izvršavanje platnih transakcija, a na kojima postoji njihovo određeno dugovanje, koje je usled dugogodišnje naplate naknade za održavanje računa i kamate na nedozvoljeno prekoračenje, odnosno zatezne kamate, značajno uvećano.

Kod nekih računa je negativan saldo postojao već u trenutku izvršenja poslednje transakcije od korisnika, dok je u određenim slučajevima obračunavanjem naknade za održavanje računa korisnik uveden u nedozvoljeno prekoračenje, nakon čega je započet obračun kamate.

Na osnovu naloga Narodne banke Srbije u tim kontrolnim postupcima, tri banke su izvršile trajan otpis potraživanja u iznosu od 735 miliona dinara.

Tim otpisom je obuhvaćeno oko 49.000 korisnika.

Nakon toga, Narodna banka Srbije je uputila zahtev preostalim bankama da postupe na istovetan način, pa je tako još 16 banaka trajno otpisalo svoja potraživanja po osnovu neaktivnih računa u iznosu od 2,2 milijarde dinara, a otpisom (potpunim ili delimičnim) je obuhvaćeno oko 157.000 korisnika.

Dakle, ukupan iznos potraživanja koje banke neće naplaćivati od korisnika iznosi 2,94 milijarde dinara, odnosno prosečno 14.280 dinara po korisniku.

U vezi sa svim otpisanim potraživanjima banke ne mogu pokretati postupak prinudne naplate, a podaci o docnji se brišu iz evidencije Kreditnog biroa, i to najkasnije nakon isteka tri godine od kada su u skladu sa mišljenjem Narodne banke Srbije bili ispunjeni uslovi za otpis tih potraživanja.

Ovaj primer i podaci pokazuju da Narodna banka Srbije aktivno koristi sve raspoložive supervizorske mere radi zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga, te da te mere donose konkretne materijalne benefite za korisnike, navedeno je u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.