Beograd - Društvo - B92 Lokal

Rekonstruiše se beogradska srednja škola: Raspisana javna nabavka

Grad Beograd preko Sekretarijata za investicije raspisao je javnu nabavku za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju Trgovačke škole na uglu Hilandarske i Cetinjske ulice.

Izvor: eKapija Beograd
Podeli
Ilustracija/Foto: Lijphoto/Shutterstock
Ilustracija/Foto: Lijphoto/Shutterstock

Predviđeni su radovi na delu stambeno-poslovnog objekta, u okviru gabarita i volumena, sa uklanjanjem prepreka za osobe sa invaliditetom, prenosi eKapija.

"Ovim projektom se ne menja spoljnji izgled objekta, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i ne menja kapacitet svih ostalih instalacija, osim vodovoda. Projektna dokumentacija postojećeg stanja je urađena na osnovu nepotpune arhivske dokumentacije, uvidom u stanje i mere na licu mesta. U Arhivu grada Beograda pronađena je nepotpuna dokumentacija projekta za koji je 24.marta 1939. godine dobijena građevinska dozvola izdata od Gradskog poglavarstva Beograda i upotrebna dozvola izdata 24.aprila 1940. godine takođe od Gradskog poglavarstva Beograda", navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

"Nakon toga je urađena adaptacija zgrade za šta je Skupština opštine Stari grad 21. marta 1964.godine izdala rešenje o dozvoli za upotrebu adaptirane zgrade. Odeljenje za građevinske poslove Gradske opštine Stari grad je 25. februara 2020. godine izdalo obaveštenje da se u arhivskom depou GO Stari grad nalazi upotrebna dozvola u kojoj nije navedeno uz koje odobrenje važi, ali da nije pronađena tehnička dokumentacija i građevinska dozvola izrađena pre 21. marta 1964. godine kada je izdata upotrebna dozvola. S obzirom na to da ne postoji tehnička dokumentacija uz projekat adaptacije, projektant delimično referiše na arhivski projekat iz 1939. godine, oslanja se na dokumentaciju koja postoji, ali takođe vrši merenja na licu mesta i izrađuje i overava projekat izvedenog stanja", navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Kada je reč o novoprojektovanom stanju, postojeći glavni ulaz iz Hilandarske ulice pretvoren je u ulaz za osoblje škole i za osobe sa invaliditetom, Zbog toga su isprojektovani kosa, sklopiva platforma od ulaza u Hilandarsku ulicu do hola škole i lift prilagođen tim osobama od hola škole do svih etaža. Kolski ulaz iz Cetinjske ulice, i sporedni ulaz na severnoj fasadi pretvoreni su u ulaze za učenike.

"Novi lift koji ide od prizemlja do potkrovlja, isprojektovan je van evakuacionog stepeništa i smešten je na kraju postojećeg hodnika, usecanjem ploča hodnika po svim spratovima, i formiranjem armirano-betonskog jezgra koji se oslanja na postojeće temelje škole jednim delom, a drugim delom na novoformirane temelje", precizirano je u dokumentaciji.

Nova prostorna organizacija predviđa 20 učionica opšte namene za grupe od 30 učenika, četiri učionice opšte namene za grupe od 15 učenika, dve specijalizovane učionice za smer aranžer u trgovini, tri specijalizovane učionice - prodavnice za smer trgovinski tehničar i trgovac, jedan atelje za smer aranžer u trgovini, 5 informatičkih kabineta za grupe od 15 učenika za smer komercijalista.

"Sve nastavne prostorije su smeštene u nadzemnim prostorijama, a izmeštene su iz prostora potkrovlja. Svaka etaža shodno broju učenika je obezbeđena sa dovoljnim brojem učeničkih toaleta. Obezbeđena su dva kabineta za kondiciju i korektivne vežbe uz koju su smeštene svlačionice sa sanitarnim prostorijama i prostorijama za smeštaj sprava. Obezbeđen je i prostor za biblioteku sa čitaonicom i višenamenska prostorija (sala za predavanja, svečana sala, sala za izložbe). Iznad dela svečane sale isprojektovana je laka montažna galerija u obliku ćiriličnog slova G, sa užom stranom prema fasadnom zidu, koja bi se koristila kao zona čitaonice biblioteke, a ujedno i omogućila čišćenje fasadne stolarije, i širim delom koji bi se koristio kao čitaonica biblioteke ili po potrebi učionica za nastavu u grupama od 15 učenika. Takođe, galerija se može koristiti i kao galerija svečane sale kada su neka predavanja većih razmera. Višenamenska sala koja je na mestu postojeće svečane sale zadžava poziciju i enterijersku obradu, osim montažne bine koja se mora rekonstruisati i osavremeniti da bi mogla da podrži multifunkcionalnost prostorije", naglašava se u tenderskoj dokumentaciji.

Pošto su nastavne prostorije izmeštene iz prostora potkrovlja radi bezbednosti dece od požara, ta etaža je namenjena za rad i odmor zaposlenih. Takođe i arhiva kao i priručni magacin koji su bili tu smešteni prebačeni su u podrumske prostorije, navodi se u dokumentaciji.

"Od prostorija za zaposlene, zbornica je povećanog kapaciteta, s obzirom na to da postojeći kapacitet ne omogućava održavanje nastavničkih veća i drugih predavanja, organizovana je tako da u njoj može boraviti svakodnevno 60-ak profesora u jednoj smeni i 90-ak profesora na nastavničkim većima kao i prostor za profesorske kasete. Klub za profesore u odnosu na postojeći ima dodatna mesta za rad na računaru i odlaganje profesorskih računara", ukazano je u tenderskoj dokumentaciji.

Kada je reč o spoljnom izgledu zgrade, na uličnoj fasadi gde je veštački kamen, shodno uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, sa unutrašnje strane fasadnog zida kao i na unutrašnje špaletne prozora, biće postavljene mineralne termoizolacione ploče koje ne sprečavaju zadržavanje vlage unutar prostora.

Objekat koji če biti rekonstruisan je sagrađen kao zadužbina Nikole i Marije Naumović, a kao zadužbinu je podigla ćerka Evgenija ND Kiki trgovačkoj omladini s tim da se deo izda za trgovine, a ostalo bude škola i dom trgovačkoj omladini. Osim škole, zgradu danas koriste i maloprodajni lokali i Institut za američki biznis-MBA Univerzitet doo Beograd.

Rok za dostavljanje ponuda je 29. decembar.

Procenjena vrednost nabavke je 500 miliona dinara bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora sa ponuđačem koji bude bio izabran je 450 dana.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.