Beograd - Ekonomija - B92 Lokal

Vesić: "Beograd traži ukidanje konverzije"

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je Grad Beograd zatražio da se ukine konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, jer ona otežava investiranje.

Izvor: Tanjug Beograd
Podeli
Foto: TANJUG/ PREDRAG MITIC/ nr
Foto: TANJUG/ PREDRAG MITIC/ nr

"Kada je ovaj institut usvojen pre skoro 15 godina na nekoliko godina je skoro zaustavio sve velike projekte u visokogradnji a danas samo u Beogradu nekoliko stotina vrednih lokacija ne može da se stavi u funkciju zbog ovog instituta", rekao je Vesić, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Naveo je da dva zakona regulišu način, uslove i postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i to na različite načine, što je nedopustivo.

Prema njegovim rečima, ukidanje konverzije omogućiće da se uspostavi pravna sigurnost i jasan zakonski okvir u kome će građanima i privredi biti olakšano da uspostave svoje pravo svojine na građevinskom zemljištu i otvoriće se prostor za dalje investicije, kako privatnih tako i stranih investitora.

Vesić je dodao i da država za ovih deceniju i po skoro da i nema prihoda od konverzije a šteta koja je naneta zbog toga što nisu realizovane investicije meri se milijardama evra.

"Uostalom, propis je donet kao komunistički propis uz obrazloženje da će obezbediti više para za budžet, a takvi propisi u tržišnoj privredi ne funkcionišu i na kraju nanesu najviše štete društvu koje se ne razvija i ljudima koji ostaju bez radnih mesta. Kada imate propis od koga država nema koristi za budžet, a otežava investiranje koje bi donelo više prihoda za budžet, nova radna mesta i veći bruto domaći proizvod, jasno je šta treba da se uradi, da se ukine”, rekao je Vesić.

U saopštenju iz njegovog kabineta se navodi da Grad Beograd traži izmenu Zakona o planiranju i izgradnji tako što se propisuje da je RGZ - Katastar nepokretnosti dužan da po službenoj dužnosti ili na zahtev zainteresovanog lica u registru nepokretnosti obavi upis konverzije prava korišćenja i prava iz ugovora o zakupu radi izgradnje, u trajanju od najmanje 50 godina, u pravo svojine.

To, ističe se, pre svega doprinosi efikasnijem uspostavljanju prava svojine kroz konverziju prava dugoročnog zakupa, bez promene važećih uslova koji moraju biti ostvareni za provođenje promene u katastru.

Istovremeno, izmene predviđaju i brisanje odredbi u delu koji se odnosi na ugovore o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini, koji su zaključeni između fizičkih i pravnih lica kao zakupaca i titulara javne svojine kao zakupodavaca, u trajanju od najmanje 50 godina, u praksi često i na 99 godina.

One daju zakonski osnov titularima javne svojine da po sili zakona pokrenu sudski postupak za raskid ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se time zakupci stavljaju u nepoželjan i neizvestan položaj u uživanju svojih prava koja proističu iz ugovora o zakupu zaključeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu nastanka ugovornog odnosa.

Izmenama je između ostalog, traženo i brisanje pojedinih odredbi koje predviđaju prestanak prava korišćenja na građevinskom zemljištu pravnim licima koja su upisana kao nosioci prava korišćenja, a prestala su da postoje.

Ovo zato što pomenute odredbe u primeni mogu dovesti do oduzimanja imovinskih prava pravnim sledbenicima subjekata koji su prestali da postoje, što dovodi do pravne nesigurnosti u pogledu stečenih prava.

"Izmenama bi se omogućila pravna sigurnost građanima i privredi stvaranjem zakonskog okvira za efikasniji i jednostavniji način rešavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu", rekao je Vesić.

Dodao je da bi se time konačno ostvario jedan od ciljeva ovog zakona, a to je stabilno investiciono okruženje i usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.