Srbija 3

24.05.2024.

11:32

Kako na najefikasniji način motivisati i zadržati radnike?

Kroz proces tranzicije, naša zemlja i region, suočili su se s ekspanzijom lokalnih biznisa, a usled opšte nezaposlenosti, radnici su pristajali na niske plate i manjak osnovnih uslova.

Izvor: Promo

Kako na najefikasniji način motivisati i zadržati radnike?
Katy Tartakoff

Podeli:

To je, između ostalog, rezultiralo i izrazito velikim profitom vlasnika biznisa. Danas, dvadesetak godina kasnije, situacija se promenila. Radnike je teško pronaći, a pored adekvatne kompenzacije, poslodavci bi trebalo da osimisle i prave sisteme motivacije, kao neophodan preduslov održavanja zadovoljstva zaposlenih, a samim tim i uspeha biznisa.

U pronalasku najboljih rešenja za zadovoljstvo zaposlenih raste i uloga ekspertskih konsultanskih kuća, koje poslodavcima pomažu u kreiranju dobre organizacione kulture, unapređenju efikasnosti vođenja timova i donošenju strateških odluka. Kako to izgleda u praksi i na koji način vlasnici biznisa uspevaju da motivišu svoje zaposlene, objašnjava za portal B92 Ana Babović, direktorka Forward Consultinga, čije treninge i programe je pohađalo više od 1.000 top-menadžera nekih od najvećih kompanija i grupacija širom sveta.  

"Tačno je da je u današnje vreme teško pronaći zaposlene i da ljudi prirodno zahtevaju drugačije uslove rada – znatno bolju zaradu nego prethodnih godina, kvalitetan odnos sa poslodavcem, ali i drugačije učešće u poslu. Samim tim, preraspodela dobiti je drugačija, odnosno menja se na strani poslodavca. Smatram da je krajnje vreme da vlasnici lokalnih biznisa, koji imaju želju da nastave sa radom, razumeju da je vreme u kojem se podrazumeva mnogo rada za ne tako veliki novac, prošlo. Samim tim, ukoliko žele da zadrže kvalitet, treba da obezbede konkurentnu naknadu za zaposlene, ali i edukaciju i motivaciju kakvu njihovi zaposleni ne mogu da pronađu na nekom drugom radnom mestu. Današnja realnost je takva da je konkurencija mnogo veća, kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu. Radnici imaju veći dijapazon poslodavaca – privatni sekor, državni, strane korporacije, frilensing i slično, više mogućnosti vrsta rada – puno radno vreme, nepuno radno vreme, rad od kuće itd. Zahvaljujući toj mobilnosti, kako fizičkoj, tako i virtuelnoj, menja se i sama struktura i zahtevi zaposlenih", ističe Ana Babović.

Katy Tartakoff

Prema njenim rečima, dosadašnje iskustvo pokazalo je da poslodavci koji su usmereni na rast zaposlenih, a ne isključivo na lični profit, jesu oni koji uspevaju najbolje da usklade uspeh firme sa zadovoljstvom i motivacijom zaposlenih.

"Kada govorimo o motivaciji, mislim da postoje dve stavke o kojima poslodavac treba da misli. Jedna je vezana za rast zaposlenog, a druga za postojanje šire slike i povezanosti za misijom organizacije. Potreba za rastom je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Svaki zaposleni prirodno ima potrebu da raste i razvija se u okviru firme, a čak i ako nema tu potrebu, ceniće tu mogućnost. Dakle, potrebno je da 'vidi merdevine' uz koje može da se penje i napreduje, što podrazumeva i rast njegovog znanja, odgovornosti, i naravno mogućnosti za donošenje odluka, odnosno učestvovanje u strateškom procesu. Teško da je ikome, na duži rok, dovoljna motivacija da samo izvršava naređenja ili odluke koje su doneli drugi, pa makar za to i bio adekvatno plaćen. Kada god smo imali priliku da vidimo da na bilo kom nivou tima, da li na najnižem stupnju ili na najvišem upravljačkom, postoji mogućnost da članovi tima donose odluke o tome šta i kako treba raditi, njihova motivacija je uvek veća. Takođe, zaposleni koji razumeju širu sliku vide doprinos koji njihova kompanija ima u 'svetu' i vide na koji način njihov svakodnevni posao doprinosi ostvarenju te svrhe, pokazuju mnogo veću posvećenost poslu i kompaniji", dodaje Ana Babović.

Uloga programa i treninga koje vodi leži upravo u tome  da se radom s top-menadžmentom osmisle najbolji načini motivacije zaposlenih i njihovog uključivanja u rast i razvoj kompanije. Dakle, kako da imaju zadovoljnog zaposlenog, koji želi da doprinese uspehu firme, a ne samo da izvršava svoje zadatke.

"Jedna od veoma važnih stavki za motivaciju zaposlenih jeste organizaciona kultura… Ko smo to mi kao firma, koje nas vrednosti i prakse karakterišu, na koji način doprinosimo svetu i šta nas razlikuje, koja su naša pravila igre i ko smo mi kao njeni zaposleni. Kada o ovoj kulturi odlučuju svi zaposleni, odnosno kada nije nametnuta 'odozgo', onda se i zaposleni u toj firmi drugačije odnose i ponašaju. Upravo to je ono gde mi pomažemo menadžmentu firme, da osmisli i definiše procese i strukture koje će dovesti do kvalitetnijeg i celokupnijeg angažovanja svih zaposlenih", zaključuje Ana Babović.

Podeli:

3 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: