Promo

26.04.2024.

11:25

Potpisan Memorandum EPS i projekta USAID "Bolja energija"

AD Elektroprivreda Srbije i projekat USAID-a "Bolja energija" potpisali su Memorandum o razumevanju o saradnji na polju unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Izvor: Promo

Potpisan Memorandum EPS i projekta USAID "Bolja energija"
EPS

Podeli:

Ključna tačka memoranduma je izrada Studije izvodljivosti za definisanje potencijala za funkcionisanje „EPS ESCO“ kojim bi se potrošačima pružile nove usluge u domenu energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i da se identifikuje optimalan obim usluga i optimalan scenario tržišnog nastupa.

"Ovaj koncept potrošače stavlja u fokus našeg poslovanja i to je put kojim EPS namerava da ide. Naš prioritet je da razvijamo projekte za unapređenje energetske efikasnosti i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije. To će doprineti razvoju potencijala EPS-a, a uticaće i na bolju energetsku održivost naših potrošača, veće korišćenje OIE i bolju zaštitu životne sredine", rekao je Dušan Živković, v. d. generalnog direktora EPS AD.

"Projekat 'Bolja energija' prihvatio je inicijativu EPS-a da pruži podršku u izradi detaljne analize vezane za osnivanje i funkcionisanje ESCO. Uvereni smo da je ova ideja jedan od efikasnijih načina da se u kratkom periodu značajno unapredi energetska efikasnost i poveća udeo obnovljivih izvora energije, što su ciljevi od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Ukoliko analiza potvrdi opravdanost ove inicijative, te ako EPS ESCO bude osnovan i počne sa radom, to će otvoriti značajno tržište za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Osim toga, očekuje se i masovniji ulazak kupaca-proizvođača na energetsko tržište, rekonstrukcija starih stambenih zgrada, zamena sistema grejanja, ugradnja toplotnih pumpi, kompenzacija reaktivne energije u budućnosti i mnoge druge korisne aktivnosti kako za EPS, tako i za društvo u celini", rekla je Lena Bratić, direktorka projekta „Bolja energija“.

Kao rezultat Studije izvodljivosti, osnivanje EPS ESCO trebalo bi da bude uneto u trogodišnji poslovni plan „Elektroprivrede Srbije“, koji će biti usvojen do kraja 2024. godine. To bi omogućilo dalju saradnju na realizaciji pilot ESCO projekta kojim bi se tokom 2025. godine testirao i dokazao predloženi koncept.

ESCO kompanije ili preduzeća za energetske usluge predstavljaju ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti pružajući sveobuhvatne usluge implementacije projekata koji doprinose smanjenju potrošnje energije. Ove kompanije nude svoje usluge po principu "ključ u ruke", što znači da preuzimaju sve korake od projektovanja do realizacije projekata. Ono što ESCO čini posebnim je to što garantuje ostvarenje ušteda energije i čini proces implementacije projekata energetske efikasnosti finansijski održivijim i pristupačnijim za građane.

Podeli:

Možda vas zanima

Podeli: