Društvo 0

14.06.2024.

19:42

Kada se plaćaju naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja

U skladu sa važećim propisima naknada za zakup, uređenje i održavanje površine groblja plaća se za korišćenje usluga na groblju kao što su: održavanje puteva i staza, zelenila, česmi, javne rasvete, krematorijuma, kapela, čistoće.

Izvor: B92.net

Kada se plaćaju naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja
Shutterstock/Jorge Isaac MC

Podeli:

"Želeli bismo da podsetimo sugrađane i korsinike gorbnih mesta da je rok obaveznog počivanja preminulog u grobnom mestu 10 godina,  koji se nakon ovog perioda može produžiti, pod uslovom da se grobno mesto uredno održava i da je plaćena naknada za protekli period počivanja. Ova naknada se plaća jednom godišnje i to unapred, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za koji je već plaćena. Cene pomenutih naknada se nisu menjale od avgusta 2019. godine," podseća Đukić.

Posmrtni ostataci iz grobnih mesta kojima je istakao rok obaveznog počivanja a isti nije produžen, preduzeće može da prenese u poseban zajednički grob ili grobnicu i odredi drugog korisnika grobnog mesta, a nadgrobna obeležja ukloni bez obaveze njihovog čuvanja.

Pre prenosa posmrtnih ostataka, korisnci grobnih mesta se u pisanoj formi obaveštavaju da su u obavezi izmirivanja dugovanja. Nakon ovoga, putem obaveštenja u sredstvima javnog informisanja pozivaju se da regulišu status istih, uz ukazivanje na posledice propuštanja.

Ekshumacije i dodeljivanje grobnog mesta drugom korisniku zbog neplaćanja, je krajnja mera koju JKP "Pogrebne usluge" Beograd nastoji da izbegne, zbog čega podsećamo sugrađane na obavezu izmirivanja godišnje naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja.

Korisnici grobnih mesta imaju mogućnost da izvrše besplatnu on-lajn proveru statusa svojih uplata za grobna mesta, a omogućena je i uplata dugovanja na više mesečnih rata. Pored šaltera grobalja, korisnici uplate mogu da izvrše i e-bankingom, m bankingom, ili platnim karticama na veb sajtu preduzeća. Reč o relativno skromnim iznosima koji se kreću između 1.466,00 i 6.232,00 dinara i koji plaćaju jednom godišnje, ali je njihovo plaćanje je od izuzetnog značaja ne samo za JKP "Pogrebne usluge" Beograd, već i za većinu sugrađana koji redovno izmiruju svoje obaveze i s pravom očekuju da naša groblja budu uredna i održavana, naglašava Đukić.

Troškovi sahrane

Prosečni troškovi sahrane iznose 38.870,00 dinara,  a prosečni troškovi pogrebne opreme su  68.863,00 dinara, što je ukupno 107.733,00 dinara.  Ovome treba dodati cenu izgradnje novog grobnog mesta u iznosu od 19.500,00 dinara.

Navedeni iznos se odnosi na sahrane redovnim parcelama na otovorenim grobljima u nadležnosti preduzeća: Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg, odnosno ukoliko porodica preminulog ne poseduje porodično grobno mesto.

Lice koje je snosilo troškove sahrane, u slučaju smrti korisnika penzije, ima pravo na umanjenje ovih troškova. Visinu umanjenja utvrđuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i od 1.1.2024. godine ono iznosi 68.863,00 dinara,  ističe Vladan Đukić, v.d. direktora JKP "Pogrebne usluge" Beograd.

Đukić navodi da su samo neke od pogodnosti koje JKP "Pogrebne usluge" Beograd nudi sugrađanima sledeće:  ukoliko je preminula osoba bila penzioner, JKP "Pogrebne usluge" Beograd odmah umanjuje troškove sahrane za iznos koji priznaje Fond PIO Repulbike Srbije,(68.863,00 dinara), zatim tu je i 10% popusta na pogrebnu opremu (sanduk, obeležje, krst ili piramida, slova za krst ili piramidu, pokrov ili garnitura, transportne vreće, urne, parte) prilikom plaćanja troškova sahrane i popust od 5 % na izradu novih spomenika nakon prve sahrane (u roku od 6 meseci od dana sahrane), ukoliko je preminulo lice bilo korisnik Beogradske senior kartice, kao i odloženo plaćanje računa za izradu spomenika na 6 rata, čekovima građana i korisnicima kartice Banka Poštanska štedionica i 5% popusta na kamen za plaćanje ukupnog iznosa računa za izradu spomenika u celosti.

Grobna mesta i grobnice

Grob (mesto bez spomenika) nije moguće zakupiti za života, jer se isti dodeljuje nakon smrti – prema prebivalištu preminulog lica i to na pomenutim "otvorenim" grobljima: Lešće, Orlovača, Zbeg i Nova Bežanija. Groblja Novo, Centralno i Topčidersko, Zemunsko, Banjičko i Staro bežanijsko groblje spadaju u "zatvorena" groblja, odnosno na njima se mogu sahranjivati lica koja imaju već postojeća porodična grobna mesta.

Za života je moguće zakupiti grobnice i kasete za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka. Zakupljivanje grobnica i kaseta za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka nije ograničeno prebivalištem u trenutku smrti. Grobnice (mesta sa postojećim spomenikom) se mogu zakupiti na svim "otovrenim grobljima" u nadležnosti našeg preduzeća, dok su grobnice koje se daju u zakup na nekim od "zatvorenih grobalja", dostupne su svima, u skladu sa njihovim raspoloživim brojem u određenom trenutku, a cena njihovog zakupljivanja zavisi od groblja na kome se nalaze, veličine, vrste kamena i dr.

JKP "Pogrebne usluge" Beograd u ovom trenutku raspolaže malim brojem grobninica za zakupljivanje, pri čemu se očekuje i poskupljenje kamena za izgradnju grobnica na koje nažalost ne možemo da utičemo, zaključujuje  Đukić.

Podeli:

0 Komentari

Možda vas zanima

Servisne informacije

Upućen važan apel svim Beograđanima

Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel svim građanima, s obzirom na to da se nalazimo u periodu sa izuzetno visokom dnevnom temperaturom vazduha, da racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda.

8:14

12.7.2024.

1 d

Društvo

"Zbogom komarci"

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća“ Beograd će i danas sprovoditi akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na teritoriji grada Beograda uređajima sa zemlje, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili.

11:05

13.7.2024.

18 h

Podeli: