Srbija 0

13.06.2024.

21:06

Ovuda će proći prva deonica Južne obilaznice oko Valjeva

JP Putevi Srbije podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Južne obilaznice oko Valjeva, Deonica 1.

Izvor: eKapija

Ovuda će proći prva deonica Južne obilaznice oko Valjeva
Shutterstock, MakDill

Podeli:

Južna obilaznica Valjeva predstavlja vezu privredne zone grada Valjeva sa planiranim koridorom državnog puta I B reda broj 27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-petlja Lajkovac, odnosno vezu Grada Valjeva sa autoputem Beograd-Južni Jadran.

Osnovni cilj izgradnje Južne obilaznice Valjeva jeste poboljšanje nivoa usluge pre svega za teretne tokove, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje vremena putovanja, smanjenje troškova eksploatacije vozila i smanjenje negativnih ekoloških uticaja saobraćaja na okolinu i drugo - piše u dokumentu, prenosi eKapija.

Prva deonica obuhvata zemljište u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva. Trasa puta, kako se navodi, ne prolazi kroz naseljeno mesto, a za potrebe izgradnje saobraćajnice potrebno je izvrštiti eksproprijaciju oko 36 hektara.

Predmet istraživanja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu je deo planirane trase Južne obilaznice grada Valjeva (Deonica 1), koja počinje od planirane kružne raskrsnice na državnom putu IB reda broj 27, i dalje se pruža paralelno sa tokom reke Kolubare (sa njene severne strane) u pravcu zapada, sve do kružne raskrnice, odnosno njene veze sa privrednom zonom grada Valjeva.

Drugi deo južne oblilaznice (Deonica 2), koji će se naknadno definisati izradom odgovarajuće planske i tehničke dokumentacije, predstavljaće nastavak Južne obilaznice grada Valjeva do veze sa postojećim državnim putem državnim putem IB reda broj 21.

Dužina Deonice 1 je oko 2,4 km. Elementi puta omogućavaju brzinu od 100 km/h sa poprečnim profilom od dva fizički odvojena kolovoza, sa dve saobraćajne trake za svaki pravac.

Povezivanja atarskih i lokalnih puteva je predviđeno kroz objekte propusta i mostova, tako da se na taj način ne naruše postojeće saobraćajne veze.

U situacionom smislu početak je projektovan od planiranog državnog puta IB reda br. 27 Iverak-Lajkovac na okvirnoj stacionaži km 2+750. Trasa je nadalje položena u nasipu prosečne visine 2-3 metra, preko ravničarskog terena, uglavnom, u poljoprivrednom zemljištu. Deonica 1 se završava na km 0+000, gde je projektovana kružna raskrsnica koja predstavlja vezu sa privrednom zonom grada Valjeva.

Na celoj dužini osnovne trase puta predviđeno je oblaganje kosina nasipa, jer je trup puta pod uticajem velikih voda Kolubare. Zaštita kosina nasipa je predviđena betonskim pločama oslonjenim na betonsku gredu

Na prvoj deonici su projektovana dva mosta: mali most u trupu puta na km 0+850.53 i most preko reke Krivošije na km 1+905.71 desna traka i km 1+908.82 leva traka.

Regulacije vodotokova projektovane su na lokacijama gde projektovana trasa Južne obilaznice oko Valjeva ide po trasi prirodnih vodotokova i kanala ili se sa njima ukršta, reč je o regulaciji Kolubare na nekoliko nesta jaza za Vodenicu u reke Krivošije.

Studiju je izradio Institut za puteve AD Beograd.

Ukupna dužina saobraćajnice biće oko 5 km, a previđena je za brzinu od 100 km/h, sa poprečnim profilom od dve fizički odvojene kolovozne trake, sa dve saobraćajne trake za svaku kolovoznu traku.

Podeli:

0 Komentari

Možda vas zanima

Region

Zaboravljeni porez se opet vraća

Zaboravljeni porez opet se vraća i to onaj na nekretnine. Iz Vlade Hrvatske ponovno stiže najava o njegovom uvođenju, a sve s ciljem da se smanje cene kuća i stanova koje su otišle u nebo.

10:26

11.7.2024.

1 d

Svet

Pokajali se – ipak neće ruski gas

Austrijsko ministarstvo za energetiku objavilo je u utorak da je osnovalo komisiju koja bi trebalo da analizira ugovor domaće energetske kompanije OMV i ruskog Gasproma o snabdevanju gasom i razmotri mogućnosti njegovog raskida.

8:11

11.7.2024.

1 d

Podeli: