Društvo 0

16.04.2024.

15:12

Rekonstruiše se Strelište u Novom Sadu: U planu različiti sadržaji u okviru kompleksa

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije Sportskog centra Strelište u Novom Sadu, koji obuhvata prostor površine 22,57 hektara.

Izvor: eKapija/A.K.

Rekonstruiše se Strelište u Novom Sadu: U planu različiti sadržaji u okviru kompleksa
Gorodenkoff/Shutterstock

Podeli:

Kako je navedeno, područje se namenjuje razvoju gradskog sportsko-rekreativnog centra. U središtu prostora, postojeće sportsko strelište proširuje se i bezbednosno nadograđuje da bi se kao zasebna prostorna celina formirao savremeni specijalizovani sportski centar namenjen streljaštvu, strogo kontrolisanog pristupa, piše eKapija.

Izvan specijalizovanog sportskog centra namenjenog streljaštvu, prostor gradskog sportsko-rekreativnog centra planira se za razvoj sportskih i rekreativnih sadržaja, na otvorenim površinama ili u zatvorenom prostoru, koje koriste profesionalni sportisti ili amateri.

Trenutno je najveći deo prostora neizgrađen. Središnji deo zauzimaju objekti i poligoni postojećeg, delimično realizovanog sportskog strelišta namenjenog streljaštvu malokalibarskim oružjem. Postojeće sportsko strelište predstavlja jedino sertifikovano strelište u zemlji, koje pored sportskih udruženja koriste i državne bezbednosne službe.

Osim objekta sa prostorijama kluba, postojeće strelište ima pucaonu koja se, i pored postojanja bojevog brda i bočnih bedema za gađanje malokalibarskim oružjem do 300 m udaljenosti, koristi za gađanje meta do 50 metara udaljenosti.

Pored slobodnih površina koje koriste streličari, sastavni deo strelišta su dva poligona za gađanje malokalibarskim oružjem na distancama do 25 metara, opremljeni blendama, bojevim brdom i drugim elementima balističke zaštite.

U zapadnom delu prostora, nalazi se bespravno podignuto parkiralište za veliki broj teretnih vozila i građevinskih mašina.

Državni put IB-12, na koji je obuhvaćeni prostor sa istočne strane neposredno oslonjen, obezbeđuje izvrsnu saobraćajnu povezanost sa ostalim delovima grada kao i sa auto-putem E-75.

Koncepcija uređenja prostora

Sportski centar Strelište planira se kao gradski sportsko-rekreativni centar koji će zadovoljavati standarde potrebne za bavljenje vrhunskim sportom (organizaciju takmičenja najvišeg državnog i međunarodnog ranga), ali istovremeno predstavljati i značajan prostor za bavljenje amaterskim sportom i rekreativnim aktivnostima u najširem gradskom kontekstu.

Prostor gradskog sportsko-rekreativnog centra podeljen je na tri prostorne celine:

- Prostorna celina 1, površine oko 11,16 hektara, zauzima središnji deo gradskog sportsko-rekreativnog centra i planirana je kao prostor namenjen sadržajima specijalizovanog sportskog centra namenjenog streljaštvu.

Koncepcija uređenja prostora prostorne celine 1 proizilazi iz potrebe da se sadržaji postojećeg sportskog strelišta zadrže na obuhvaćenom prostoru, dopune savremenim sigurnosnim elementima balističke zaštite kao i da se, nakon
rekonstrukcije i dogradnje, omogući odvijanje takmičenja najvišeg ranga i takmičenja u novim streljačkim disciplinama.

Planskim rešenjem predviđeno je proširenje/produženje direktrise postojećeg strelišta od 50 metara na strelište za stacionarno gađanje od 300 metara. Strelište od 300 metara donekle je realizovano 60-ih i 70-ih godina, a ponovnom stavljanju u funkciju prethodiće detaljna sanacija postojećih bočnih zaštitnih bedema i bojevog brda.

Nakon rekonstrukcije i dogradnje bezbednosnih elemenata, na sportskom strelištu će se omogućiti gađanje malokalibarskim oružjem na distancama od 300, 200, 100, 50 i 25 metara.

Na prostoru sportskog strelišta planirana je i izgradnja finalne sale 50 metara sa studiom za TV prenos, vazdušne streljane, magacina sa prostorom za servisiranje oružja kao i smeštajni kapaciteti za gostujuće sportiste (koji obavezno moraju biti projektovani u skladu sa propisima pristupačnosti, s obzirom na to da će kompleks
biti namenjen i paraolimpijcima).

Centar praktičnog streljaštva (IPSC) planiran je kao potpuno novi sadržaj sportskog strelišta, koji bi osim za sportsku obuku bio korišćen i za obuku policije, vojske, specijalnih jedinica i različitih bezbednosnih službi.

- Prostorna celina 2 u zapadnom delu planskog područja, površine oko 3,98 hektara, predstavlja prostor sportskih, rekreativnih i uslužnih sadržaja namenjenih najširoj populaciji građanstva.

Prostor između sportskog strelišta i zapadne granice Plana planira se kao uređena javna zelena površina, sa različitim sportsko-rekreativnim sadržajima na otovorenom i sportskom dvoranom u svom središtu.

Sportska dvorana koncipirana je kao sportski objekat sa centralnom salom formiranom prema veličini rukometnog terena i gledalištem kapaciteta do 2.000 posetilaca. Prateći sadržaji dvorane planiraju se u bočnim ili suterenskim/podrumskim delovima objekta.

Na uređenim zelenim površinama u okruženju sportske dvorane planirani su tereni za košarku, basket, tenis, odbojku, rukomet/mali fudbal, stoni tenis, boćanje, ali i prostor namenjen razvoju novih ili još uvek nedovoljno afirmisanih sportova.

U planu su i restoran kao objekat paviljonskog tipa i dečije igralište.

- Prostorna celina 3 u istočnom delu prostora, površine oko 6,15 hektara, predstavlja prostor u nameni saobraćajnih površina (pristup kompleksu, stacionarni saobraćaj i sl.) kao i prostor namenjen distribuciji različitih energetskih koridora.

Pored planiranog produžetka Ulice đakona Avakuma u krajnjem severnom delu prostora (saobraćajne površine izvan gradskog sportsko-rekreativnog centra), sastavni deo prostorne celine 3 je i pristupna saobraćajnica trasirana u pravcu sever–jug, koja povezuje severni kolski ulaz u kompleks sa centralnim parkingprostorom u južnom delu prostora.

Centralni parking gradskog sportsko-rekreativnog centra planira se kao parking velikog kapaciteta, s obzirom na periodično veliku posećenost kompleksa.

Paralelno sa istočnom granicom Planom obuhvaćenog prostora definisane su zone zaštite elektroenergetskih i gasovodnih koridora u okviru kojih je svaka gradnja strogo zabranjena, a uređenje partera i sadnja rastinja ograničeni uslovima nadležnih javnih preduzeća.

Saobraćajna infrastruktura

Na prostoru obuhvaćenom Planom saobraćajne površine se planiraju u skladu sa Planom generalne regulacije, što podrazumeva izgradnju četvrtog kraka na raskrsnici Puta Šajkaškog odreda kojim će se ostvariti veza sa Ulicom đakona Avakuma, to jest sa prostorom u zoni stanovanja Mali Beograd - Veliki rit. Predmetna saobraćajnica će biti i veza sportskog centra sa Putem Šajkaškog odreda.

U Planu se akcenat daje na povećavanju bezbednosti saobraćaja, rešavanju prvenstveno pešačkih i biciklističkih kretanja, kao i na rešavanju problema parkiranja.

Deo osnovne saobraćajne mreže grada je Put Šajkaškog odreda koji je deo deonice Državnog puta IB-12 Novi Sad – Zrenjanin, a produžetak Ulice đakona Avakuma je sabirna saobraćajnica. Put Šajkaškog odreda je realizovan sa po dva kolovoza za svaki smer sa po dve saobraćajne trake, a planira se sa obostranim pešačkim i biciklističkim stazama.

Sa juga prostor sportskog centra se povezuje sa ulicama planiranim u Velikim ritu. Kolski i pešački pristupi sportskom centru su sa produžetka Ulice đakona Avakuma i sa ulica planiranim u Velikim ritu.

U okviru sportskog centra planirano saobraćajno rešenje prilagođeno je prostornoj organizaciji sportskog centra, potrebama kolskog saobraćaja (pristupi parkinzima, snabdevanje, dolasku autobusa sa sportistima i navijačima, vatrogasnim vozilima i dr.), kao i kretanju pešaka.

Biciklističke staze su planirane na Putu Šajkaškog odreda, u produžetku Ulice đakona Avakuma i na obodnoj saobraćajnici na istoku sportskog centra.

Kapaciteti parkinga u okviru kompleksa sportskog centra su u skladu sa prostornom organizacijom sportskog centra i zadovoljiće potrebe za parkiranjem.

Javni uvid traje do 11. maja.

Obrađivač Plana je JP Urbanizam Novi Sad.

Podeli:

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: