Društvo 0

05.06.2024.

12:34

Nastavljaju se istraživanja u Caričinom gradu

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture raspisao je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije sa istraživačkim radovima za arheološko nalazište Caričin grad.

Izvor: eKapija

Nastavljaju se istraživanja u Caričinom gradu
Shutterstock/Lev Levin

Podeli:

Ovom nabavkom, kako se može videti, obuhvaćena je izrada Studije infrastrukturnog uređenja i zaštite područja od štetnog dejstva voda na arheološkom nalazištu Caričin grad, uz razradu dela studije koji se odnosi na pešačke saobraćajnice i istraživačke radove na ispitivanju materijala korišćenih na nalazištu, prenosi eKapija.

Područje, čije je uređenje potrebno obraditi studijom, obuhvata Zonu I i Zonu II zaštite arheološkog nalazišta u granicama definisanim PDR-om. Zona I zauzima površinu od oko 32 ha, a zona II površinu od oko 102 hektara.

Zona samog kulturnog dobra u najvišem i najstrožem stepenu zaštite obuhvata utvrđeno urbano jezgro Akropolja, Gornjeg i Donjeg grada, sa neposrednim okruženjem između Svinjaričkog potoka na zapadu (uključujući uzan pojas na levoj obali ovog potoka), Caričinske reke na severoistoku i postojećeg državnog puta 2B 432 na jugoistoku i seoskog puta na jugu, u okviru KO Štulac, opština Lebane.

Predmet studije, kako je pojašnjeno, predstavlja izradu varijantnih rešenja za infrastrukturno uređenje definisanog područja. Reč je o komunalnoj infrastrukturi (studijom je potrebno razmotriti rešenja za snabdevanje vodom za piće, a potrebno je predvideti i sistem za kanalisanje i tretman kako otpadnih, tako i potencijalno zagađenih atmosferskih otpadnih voda na predmetnom području), kao i o saobraćajnoj infrastrukturi (studijom je potrebno predvideti izgradnju saobraćajnica za kolski, pešački i biciklistički saobraćaj na predmetnom području, a posebnu pažnju treba posvetiti pešačkim stazama u okviru Zone I zaštite, koje obezbeđuju pristup objektima arheološkog nalazišta, za koje je potrebno uraditi projektno-tehničku dokumentaciju za odgovarajući nivo odobrenja za gradnju).

Studija treba da da rešenja i za elektroenergetsku infrastrukturu, uređenje vodotokova, odnosno za regulaciju Svinjaričke i Caričinske reke u cilju sprečavanja izlivanja, kao i za zaštitu ostataka vizantijske brane u koritu Caričinske reke.

Dokumentacijom treba da se reši i pitanje izmeštanja kampa za smeštaj istraživača, odnosno da se izvrši analiza alternativnih lokacija kampa za istraživače. Položaj kampa treba da bude u okviru zone I, na površini planiranoj za ozelenjavanje.

Caričin grad je arheološko nalazište koje je definisano kao ranovizantijski grad Justinijana Prima, koji je oko 535. godine podigao car Justinijan I u blizini svog rodnog mesta Taurisiona. Od svoje promocije, ovaj grad je živeo samo oko 80 godina, tj. do početka VII veka, kada su ga do temelja srušili Avari i Sloveni. Čine ga uži i širi prostor grada. Uži prostor, površine oko 7,5 ha čine tri arhitektonske celine - Gornji, Srednji i Donji grad. Van grada, na blagim padinama, prostire se široko podbrđe, površine oko 20 ha, zaštićeno palisadom. Caričin grad se nalazi na uzvišenom platou koji je uokviren bujičnim rekama, Svinjaričkom i Caričinskom (Štulačkom).

Prema Odluci o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja Caričin grad je klasifikovan kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja III reda. Od 2010. godine ovo arheološko nalazištenalazi se na preliminarnoj listi Svetske baštine UNESCO (kategorije II i III). Caričin grad je Prostornim planom RS od 2010. do 2020. godine svrstan u prioritetno kulturno područje koje treba da uživa poseban tretman. Ovo nepokretno kulturno dobro oje predloženo za uključivanje u kulturno-istorijsku rutu "Put rimskih careva". Za potrebe prostorno-urbanističkog uređenja područja na kom se nalazi Caričin grad 2018. godine je izrađen Plan detaljne regulacije arheološkog nalazišta

Procenjena vrednost nabavke je 11,6 miliona dinara bez PDV-a.

Ponude mogu da se dostave do 1. jula.

Podeli:

0 Komentari

Možda vas zanima

Hronika

Eksplozije kod Kragujevca

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u kamenolomu Straževica kod Kragujevca uništio je još jedno neeksplodirano ubojito sredstvo, minobacačku minu 45 mm.

14:36

18.7.2024.

23 h

Društvo

Nove linije preko Pupinovog mosta

Uz autobusku liniju 85, preko Pupinovog mosta u planu je uvođenje još tri autobuske linije, čime bi se kompletna banatska strana Beograda povezala sa Bačkom ulicom u Zemunu.

21:16

17.7.2024.

1 d

Podeli: