Društvo 3

22.04.2024.

15:19

U Beogradu niče novi sportsko-rekreativni kompleks na 20.000 kvadrata

Na području između trase železnice, Ulica Sretena Popovića, 13. oktobra i obilaznice oko Beograda u Rakovici, predviđena je izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa.

Izvor: eKapija/I.Ž.

U Beogradu niče novi sportsko-rekreativni kompleks na 20.000 kvadrata
Soran Shangapour/Shutterstock

Podeli:

Povod za novi plan, kako se navodi, predstavlja inicijativa gradske opštine Rakovica upućena Službi glavnog urbaniste grada Beograda, kojom se predlaže planiranje površina javne namene – površine za sportske objekte i komplekse umesto površine ostalih namena - privredne zone, planirane Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd (celine I - XIX).

Plansko područje obuhvata deo privredne zone opštine Rakovica u neposrednoj blizini Topčiderske reke između autoputske obilaznice oko Beograda, Ulice Oslobođenja i privredno – komercijalne zone uz Topčidersku reku. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 19,89 hektara.

"Cilj izrade Plana je redefinisanje planiranih namena u skladu sa potencijalima predmetnog područja, odnosno planiranje površina javne namene – sportski objekti i kompleksi i šume, u skladu sa potrebama stanovnika šireg okruženja, kao i definisanje parametara izgradnje u skladu sa prostornim mogućnostima i uslovljenostima područja i povećanje kapaciteta saobraćajne i komunalne infrastrukture", piše u dokumentu.

Planirani sportsko-rekreativni kompleks je namenjen za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou. Predviđena je BRGP od 20.000 kvadrata.

Sportsko-rekreativni kompleks, kako se navodi, može sadržati više sportskih objekata kao što su: otvoreni sportski tereni, otvoreni bazeni i akva park, zatvoreni sportski objekti (sportske sale, zatvoreni bazeni). Pored sportskih objekata kao obaveznog sadržaja, u okviru sportskog kompleksa moguća je realizacija i kapaciteta komercijalnih sadržaja (trgovina i ugostiteljstvo) i javnih službi (obrazovanje, zdravstvena zaštita i kultura) koji moraju biti usklađeni sa sportskom namenom kompleksa.

Dokument predviđa i da postojeći fond zelenila, bude dopunjen sadnjom novih sadnica drveća i šiblja od vrsta koje su odabrane u skladu sa postojećim prirodnim fitocenozama, karakterističnim za okolno područje.

PDR je izradio Urbanistički zavod Beograda, a rani javni uvid trajaće do 13. maja.

Podeli:

3 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: