Društvo 1

16.04.2024.

16:00

Rekonstruiše se garaža u centru Beograda: U planu dupli ulazi i izlazi, nove kancelarije...

JKP Parking servis raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju garaže Masarikova u istoimenoj beogradskoj ulici na Savskom vencu.

Izvor: eKapija/D.A.

Rekonstruiše se garaža u centru Beograda: U planu dupli ulazi i izlazi, nove kancelarije...
Anton Marynenko/Shutterstock.com

Podeli:

Prema postojećem projektnom rešenju objekat funkcioniše sa jednim ulazom i jednim izlazom, ali kako bi se postigao veći komfor korisnika garaže i unapredilo saobraćajno rešenje, u okviru izrade tehničke dokumentacije u planu je projektovanje dva izlaza i dva ulaza u garažu, piše eKapija.

Kako se navodi, potrebno je predvideti još jedan ulaz i jedan izlaz iz garaže u cilju poboljšanja usluge parkiranja i brzog i efikasnog rešavanja ekscesnih situacija (u slučaju iznenadnog otkazivanja opreme, kvara i sl.)

"Ovim predlogom i ulazi i izlazi planirani su kao direktni - pravolinijski, upravni na fasadu, u pravcu postojećih rampi, sa jednostavnom manipulacijom vozila pri ulasku i izlasku iz garaže. Za realizaciju predloženog rešenja, nisu predviđene intervencije na osnovnoj konstrukciji objekta (prefabrikovana, prednapregnuta) već samo manji betonski i armiranobetonski radovi na rušenju pregradnih zidova lokala i izradi novih izlaznih rampi", pojašnjava se u dokumentaciji i dodaje da se novim funkcionalnim rešenjem pri izradi novih izlaza ukida prizemna etaža lokala broj 1, dok je funkciju lokala 2 potrebno preprojektovati u novi sadržaj - toalete za korisnike garaže (muški, ženski, beba servis) i stepenišni prostor za vezu sa spratnom etažom lokala (sa pogledom ka izlaznim rampama i Marikovoj ulici).

"Spratni deo oba lokala potrebno je preprojektovati u kancelarijski prostor i opremiti za rad četvoro zaposlenih u delu od novoformiranog stepenišnog prostora", ističe se u dokumentaciji.

U garaži je predviđeno ukidanje individualnog stepeništa, otvora u ploči koji su služili za internu komunikaciju između prizemnih i spratnih delova lokala.

"Tehničkom dokumentacijom obuhvatiti konstruktivno rešenje popunjavanja postojećih otvora u međuspratnoj konstrukciji i formiranja novog stepenišnog otvora i stepenišnog kraka za komunikaciju sa spratnim delom, kao i izradu statičkih proračuna za sva neophodna ojačanja u cilju obezbeđivanja stabilnosti konstrukcije", napominje se u dokumentaciji.

Planirano je i ukidanje zoniranih parking mesta u sklopu Masarikove ulice, čitavom dužinom fasadnog fronta javne garaže. Kako je naglašeno, treba predvideti i ostavljanje instalacija za postavljanje pet naplatnih stanica u slobodnom pešačkom prostoru pored izlaznih saobraćajnica – u pešačkoj zoni (sve postojeće stanice će biti premeštene na jedno mesto u pešačkoj zoni).

"Projektnim rešenjem obezbediti primarnu funkciju ulaza i izlaza iz garaže uz poseban akcenat na kretanje pešaka i predložene novoformirane pešačke zone", navodi se u dokumentaciji.

Na fasadi u zoni lokala u planu su minimalne intervencije i to samo one koje bi omogućile funkcionalno poboljšanje objekta i mnogo veći komfor i bezbednost korisnika.

Ponude se mogu podneti do 25. aprila.

Trenutno stanje garaže Masarikova

Reč je o objektu projektovanom 1987. godine za koji je tehničku dokumentaciju izradio je Invest-biro Beograd. Objekat, kako se podseća, ima upotrebnu dozvolu koju je izdao tadašnji Opštinski sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene i građevinske poslove Opštine Savski venac.

Garaža ima tri podzemna nivoa i sedam nadzemnih nivoa plus krovnu terasu. Svaki nivo čine po dva polunivoa prema uobičajenom načinu koncipiranja javnih garaža. Objekat zauzima čitavu površinu navedenih parcela.

Gledano sa ulice sa leve strane se oslanja na objekat nekadašnje robne kuće Kluz, sa desne strane je parcela Trgovinskog suda dok je iza objekta kompleks Ministarstva odbrane. Konstrukcija objekta je armiranobetonska.

Pri izgradnji objekta primenjen je skeletni sistem - sistem stubova, greda i ploča vezanih suvom montažom. Objekat je izgrađen u prefabrikovanom načinu gradnje i, kako se naglašava, nije dozvoljeno predlagati bilo kakvu intervenciju na prednapregnutim i prefabrikovanim elementima.

Podeli:

1 Komentari

Možda vas zanima

Društvo

Poznata ulica dobija novi naziv

Ako niški odbornici na sednici Skupštine u utorak, 21. maja usvoje predlog, Jadranska ulica kod Tvrđave u Nišu poneće naziv ulica Heroja sa Paštrika.

8:16

19.5.2024.

1 d

Podeli: