Društvo 2

12.04.2024.

20:06

Drugi pokušaj: GSP Beograd obnavlja vozni park

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, posle novembarske obustave tendera za kupovinu novih tramvaja, raspisalo je ponovo javnu nabavku za kupovinu ovih šinskih javnih vozila.

Izvor: eKapija

Drugi pokušaj: GSP Beograd obnavlja vozni park
Shutterstock/trezordia

Podeli:

Kako se može videti u tenderskoj dokumentaciji reč je o nabavci 25 tramvaja, i ako ovoga puta tender bude uspešno sproveden, to će biti prva kupovina tramvaja za potrebe GSP-a otkako je pre više od deceniju isporučeno ukupno 30 CAF španskih tramvaja, navodi eKapija.

Rok isporuke prvih vozila (minimum dva), kako se navodi, ne sme biti duži od 18 meseci od dana zaključenja ugovora, a rok za isporuku svih ostalih vozila ne može biti duži od 15 meseci računajući od dana prijema pisanog zahteva naručioca. Garantni period za sve tramvaje biće minimum dve godine počevši od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu za svaki isporučeni tramvaj ponaosob.

Kako se ističe, nova vozila moraju da budu usklađena u svakom pogledu sa tramvajskom infrastrukturom grada Beograda, uslovima održavanja, profilom (gabaritom) i zahtevima eksploatacije.

Ono što se konkretno traži u tenderu, kada je reč o karakteristikama vozila, jeste da to budu zglobni tramvaji, petodelna vozila, potpuno niskopodna, opremljena mikroprocesorskim sistemom za regulaciju vuče i kočenja, elektronskim sistemom za informisanje putnika, video nadzorom, rampom za osobe sa invaliditetom i klima uređajem u kabini vozača i putničkom prostoru, kao i opremom za bežični internet. Tramvaji treba da imaju unutrašnji sistem za zvučno obaveštavanje putnika sa zvučnicima ugrađenim u unutrašnji deo tavanice.

"Novi tramvaji treba da budu projektovani i izrađeni za životni vek od najmanje 30 godina sigurne i pouzdane eksploatacije. Smatra se da tramvaji prelaze oko 70.000 km godišnje. Dužina tramvaja (bez spojnica) treba da bude 29 – 32 m, a najveća širina na najširem delu tramvaja mora biti u opsegu od 2,20 - 2,40 m sa retrovizorima i žmigavacima. Kapacitet tramvaja mora da bude minimalno 40 mesta za sedenje, ne računajući sklopiva sedišta. Broj mesta za stajanje računati po kriterijumu 4 osobe po metru kvadratnom. Minimalni kapacitet tramvaja ne sme biti manji od 160 putnika ukupno", precizira se u tenderu.

Neki od zahteva koji se traže za nove tramvaje je da ne smeju izazivati buku koja je neprihvatljiva za okolnu sredinu i putnike u tramvaju. Traži se i to da, u meri u kojoj je to moguće, svi materijali koji ulaze u konstrukciju vozila moraju da budu podobni za reciklažu. Potrebno je izvesti napajanje i ugraditi termilal za naplatu putne karte platnim karticama. Kako se i očekuje, tenderom se traži da dominantna boja na vozilima bude crvena.

Svi troškovi dopremanja tramvaja od radnog prostora isporučioca do depoa GSP Beograd, kao i troškovi iskrcavanja i ispravnog postavljanja tramvaja na kolosek, i svi drugi troškovi nastali u toku isporuke padaju na teret isporučioca čiji će zadatak biti i da obučava celokupno odgovarajuće osoblje GSP-a.

Podeli:

2 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: