- Novo doba -

Kvantna medicina je nova naučna grana

Kvantna medicina je nova naučna grana, ili još bolje reći objedinjenje energetske i moderne, komplementarnih i alternativnih grana medicine. U zadnjih par decenija kvantna medicina se razvila zahvaljujući otkrićima telesnog elektro-magnetizma. Ubrzanim razvojem moderne, pre svega kompjuterske tehnologije, postaje sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Ja to često pojednostavim i kažem da je kvantna medicina simbioza holističkog tj. celovitog pristupa lečenju čoveka potpomognuta modernom tehnologijom.

piše: dr Žanka Četojević
www.quantummedicum.com

Podeli

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i život a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičkom (dis)balansu. Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo. Stimulusi, elektromagnetni impulsi, frekvencije, koji se šalju u telo u toku terapije zapravo stimulišu telo na samoizlečenje.

Često ove moderne tehnike lečenja zovemo medicinom 21 veka. Medjutim, već hiljadama godina su poznata znanja i veštine zdravog života, preventive i lečenja u sklopu tradicionalne kineske medicine (akupunktura, herbalistika, tai-chi, chi gong), indijske ajurvede, joge, aromaterapije, kristaloterapije, terapije zvukom, plesom, travarstvo raznih kultura….itd. Sve ove metode posmatraju čoveka kao sklad ili nesklad tela, uma, duše i okoline; znači kao celinu.

Razvojem elektronike, kibernetike i kompjuterske tehnologije ova hiljadugodišnja znanja dobijaju potvrdu i u zvaničnoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini kondezovana energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih vibracija. Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vreme do sada. Svedoci smo toga.
U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber objašnjava da: ”Ajnštajnova teorija primenjena na vibratornu teoriju ljudska bića vidi kao mrežu komplesnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija enegija u neprekidnom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme.

Kroz istoriju

Kao što rekoh, razvojem elektronike u prethodnom veku nauka naglo napreduje na svim poljima pa i u medicini. Tako je razvojem (nevidljivih) X-zraka i (nečujnog) ultrazvuka omogućen pregled u unutrašnjost ljudskog tela, a kasnije je ta energija našla primenu i u terapijske svrhe. Daljim razvojem tehnologije uključujući kompjutersko matematičke analize razvijaju se još bolji i detaljniji aparati, sa manje štetnog uticaja, kao CAT (Computerised Axial Tomography) MRI (Magnetic Resonance Imagine). Svima su nam uobičajene tehnike merenja električnih aktivnosti srca i mozga (EKG, EEG).

Na početku 20. veka američki naučnik dr Royal Rife otkriva da ćelije izložene nekom obliku energije sa kojom rezonuju tu energiju apsorbuju kroz rezonantne strukture. Što je energija veća, ćelije se razaraju. Jednostavan način za razumevanje rezonance (muzičarima će to biti najjednostavnije) je da zamislimo opersku pevačicu koja svojim glasom lomi vinske čaše – jer čaše rezoniraju na odredjenoj frekvenciji. Ako pevač može podesiti frekvencu svoga glasa sa čašom ona će apsorbovati tu rezonantnu energiju i slomiti se. Taj jednostavan princip se može primeniti i na žive ćelije, bakterije, viruse, degenerisana tkiva…. itd. Dr Rife je vodjen tom idejom razvio aparat i nazvao ga MOR (mortal oscilating rate).

Šezdesetih godina dr Robert Becker, hirurg-ortoped, otkrio je da elektro-magnetnom stimulacijom povredjenih kostiju i drugih tkiva menja polaritet ćelija i tako pospešuje zarastanje.
Dva nemačka naučnika, lekar dr Franc Morel i ing. elektronike Erich Rasch (po njima je metoda dobila ime MORA) merenjem elektro-magnetnih oscilacija na akupunkturnim tačkama dobili su razliku izmedju zdravih - harmoničnih i patoloških - bolesnih oscilacija. Ovim i još drugim otkrićima sada na energiju našeg tela preko akupunkturnog sistema ne moramo delovati samo iglama, toplotom i prostim pritiskom već i elektromagnetnim vibracijama, magnetima, svetlom, laserima, MRT (mikrorezonatnom terapijom).

U ovom istorijatu obavezno moramo spomenuti i nemačkog lekara dr Semuel Hanemana, koji je nezadovoljan medicinskom praksom svog doba (1755-1843.) osmislio sistem lečenja “slično se sličnim leči”. Uspešno je lečio svoje pacijente koristeći supstance koje kod zdravih ljudi izazivaju slične simptome od kojih pacijent boluje. Eksperimentisanjem je otkrio da što je manja koncentracija to je lek efikasniji. Dalje je lek razredjivao do tačke kada u njemu više nije bilo ni jednog molekula leka, ali je ostala “energetska memorija” leka. Prema Njutnovskom principu ovakav lek ne bi trebalo da ima ikakav efekat. Ali homeopatski lekovi su suptilni energetski lekovi koji sadrže energetsku frekvenciju ili ”energetski zapis” materije od koje su napravljeni i kao takvi deluju na traumu sa kojom rezonuju.

Novo doba kvantne-energetske medicine

Razvojem sve bržih kompjuterskih sistema stvaraju se i nove mogućnosti na polju energetske medicine i biorezonance. Osamdesetih godina američki naučnik prof William Bill Nelson je na osnovu činjenice da svaki energetski fenomen zauzima prostor u više dimenzija i kao takav je merljiv patentirao metod 3-vektoralne analize preparata (QQC). Merenjem energetskog oblika 10-tak hiljada supstanci (bakterije, virusi, paraziti, alergeni, toksini, minerali, vitamini, zdrava-bolesna tkiva, hormona, neurotransmitera, raznih homeopatskih i drugih lekova ) dobio je matrix, osnovu za konstruisanje biorezonantnog biofidbek antistres sistema QXCI/SCIO (Quantum Xrroid Consciousness Interface / Scientific Conscousness Interface Operation). Sistem, pored rezonance meri elektro-fiziološku reaktivnost supstanci biološkom brzinom (preko 1/1000sec). Nakon testa oko 3 min, i obrade podataka sledi korigovanje pronadjenih disbalansa. Ovaj proces se odvija simultano tako da se može pratiti kako pacijent reaguje na stimulans. Promene na energetskom telu su mnogo osetljivije i suptilnije. Na njemu se pokazuju simptomi i znaci disbalansa mnogo ranije nego na fizičkom telu, tako da se može delovati i tretirati preventivno da do oboljenja i ne dodje!

Ovaj holistički pristup dijagnoze i terapije s pravom zovemo medicinom 21. veka zbog jednostavnog razloga što na prvom mestu tretiraju celokupnog čoveka a tek onda se usmere na pojedine simptome ili bolest.

Da bi otpočelo lečenje skoro svaki pacijent mora da doživi promenu svesti. Skok unutar svesti u dublje nivoe podsvesnog predstavlja ključ isceljenja. Svest je energija, a energija je zasnovana na kvantumu i u stalnoj je promeni. Zato male stvari i male promene u životu i našim navikama na svesnom nivou, uz podršku neke od energetskih-kvantnih terapija mogu dovesti do velikih promena na nesvesnom na kojem se dešava izlečenje.

I da se vratimo na početak. A gde je uopšte početak života? Žutog cara i Huang Nei Jing, prvu pisanu knjigu koja prekrasnim slikovitim jezikom objašnjava živu reku energije koja neprekidno teče u nama i oko nas povezujući naš mikro-kosmos sa beskonačnim makro-kosmosom. Gde smo tu mi “svesni ljudi” 21. veka? Da li možemo pratiti genijalce, ljude otvorenog i širokog uma koji vide veću i širu sliku, mnogo brže od nas običnih? Ili biti blokirani neznanjem sumnjičavih?

Treba pokušati. Za početak se ispravite dok čitate ovaj tekst, ugasite cigaretu, umesto kafe popijte času soka, nasmešite se kolegi preko puta i pitajte ga kako je, prošetajte do kuće…….tako ćete svesnim pozitivnim stavom prema sebi i svojoj okolini na podsvesnom pokrenuti lavinu dobrih vibracija…serotonina, endorfina i drugih kvalitetnih supstanci u telu.

Ipak još uvek se ratuje, ljudi se ubijaju, Zemlja je sve zagadjenija, trujemo i um i telo, a gde nam je duša? Naše male ćelije često pate, boluju, šalju signale koje ne prepoznajemo ili nećemo da vidimo; ostavljamo rešenje za sutra jer nemamo vremena. Dokle?
U kojem će nas pravcu odvući nove tehnologije? Da li strah od novoga ostavlja prazan prostor samo za loše? Da li nauku možemo iskoristiti na pametan način, u našu korist? MOŽEMO.

Oblasti kvantne medicine svakako mogu jer su bezbedne za pacijenta i terapeuta. QXCI/SCIO stimuliše telo na osnovu vlastitih biofidbek informacija. Terapije su bezbedne a takodje i veoma edukativne. Putem telesnog elektromagnetizma, biofidbeka i biorezonance QXCI/SCIO stimuliše telo na samoizlečenje.

Za one koji vole da se “ušuškaju” u fotelju i čitaju na temu energetske terapije i slično, evo par predloga (izdanja su na engleskom jeziku) :

“The Field” – Lynne Mc Taggart
“Vibrational Medicine” – Richard Gerber, MD
“Cross Currents” – Robert O Backer, MD
“Healing Through Balance” –Yeshi Danden,MD
“The Handbook of Rife Frequency Healing”- Nina Silver,Ph.D
“The Edge Effect”- Eric Brawmen, MD
“The Hathar Material” – Tom Kenyon&Virginia Essene
“Molecules of Emotion”- Candece B Perth, Ph.D
“The Biology of Belief” – Bruce Lipton, Ph.D
“Matrix Energetics” Richard Barlett, DC, MD
“Geopatic Stress”- Jone Thurnell-Read
“Quantum Healing”- Deepak Chopra, MD

I u našoj zemlji mnogi lekari, pogotovo oni koji već odavno proučavaju i aktivno se bave oblastima iz klasične akupunkture i homeopatije, su odmah prepoznali mogućnosti raznih energetskih-kvantnih sistema i uspešno ih koriste .

Čarobni štapić postoji smo u bajkama. Za dobro zdravlje treba imati dosta znanja, zdrave logike, aktivan i odgovoran stav pre svega prema sebi, prema drugima i prema okolini. Onda će i stimulacije na suptilnim energetskim nivoima biti brže i efikasnije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.