Da li je vaše dete spremno za školu

Među brojnim “testovima” koje dete polaže pre polaska u školu nalazi se i susret sa logopedom. Pročitajte kako oni mogu da vam pomognu da spremite vašeg prvaka za novu avanturu.

Izvor: B92
Podeli

B92 će narednih dana u rubrici RODITELJSTVO objavljivati tekstove o polasku prvaka u školu. Pročitajte koje savete je roditeljima dao učitelj Petar Anokić OVDE. Već sutra čitajte šta o polasku dece sa invaliditetom u školu ima da kaže psihološkinja Radmila Grujičić.

Period od godinu dana koji diktira predškolski sistem naročito je bitan za onu decu koja do tada nisu iskusila dnevni ili poludnevni boravak u dečijem kolektivu, za decu sa razvojnim i drugim poteškoćama.

Do sada je generalno vladao stav da dete koje polazi u prvi razred škole treba da zna makar da 'sriče' slova što podrazumeva prepoznavanje svih 30 slova azbuke, zatim da ume da napiše svoje ime ili neku drugu reč što podrazumeva da je ovladalo veštinom preslikavanja grafema, da precrta: krug, trougao, kvadrat, pravougaonik, znakplusi romb, objašnjava za B92 logopedica Nataša Labović, stručna saradnica Udruženja „Roditelj“.

Prema njenim rečima, dete koje kreće u prvi razred trebalo bi da bude u izvesnoj meri vizuelno-prostorno organizovano što će olakšati ispisivanje slova unutar linija u sveskama. U predškolskom periodu bi trebalo da je naučilo da pravilno drži olovku, da je lateralizovano – opredeljeno za vodeću ruku u pisanju, da pravilno zauzima stav za sedenje prilikom pisanja.

Na logopedskim testovima koji prethode upisu u školu, više od jedne polovine testirane dece je u izvesnoj meri naučilo da analizira glasove u reči, da speluje i razloži reč na glasove, da pogodi na koje slove počinje ili se završava određena reč, da prebroji glasove u reči, a najčešće su to reči koje se sastoje iz tri glasa (oko 40% dece)“, tvrdi Labović, dodajući da je Analiza i sinteza glasova u reči je bazište bez kojeg dete ne može da nauči da čita reči u celini i sa razumevanjem, ili da ih napiše po diktatu.

Polazak u školu je idealan momenat da roditelji počnu da osamostaljuju svoje dete. Dozvolite da se dete samo pripremi za polazak u školu, nemojte mu vi čitati raspored časova i stavljati mu pribor i knjige u torbu, već mu dajte isprva da uz vašu pomoć ono to samo uradi. Ako još ne zna da čita, raspored časova ukrasite simbolima koji će asocirati dete na određeni predmet (fizičko-lopta; muzičko-note; matematika-brojevi i sl.)

Poželjno je da dete ume da prepriča priču ili događaj a da se pritom drži hronologije događaja koji opisuje. Prepričavanje nam daje dobar uvid u kvalitet rečenice koju dete koristi, te se pažnja usmerava na eventualnu pojavu agramtizma, nepravilnih konstrukcija rečenice, nerazgovetnosti, artikulacionih poremećaja, zamuckivanja i bogatstva rečnika.

Veoma bitna stvar je stepen emocionalne i socijalne zrelosti deteta koje polazi u školu. Ukoliko je adekvatna za uzrast iskuljučiće razne devijacije pažnje, motornog nemira, hiperaktivnosti i komponenti lepog vaspitanja koje se reflektuje u zrelom ponašanju deteta, napominje logopedica.

Labović savetuje da bi za dete bi bilo dobro da i pre ključnog septembra nauči da poštuje određene norme komunikacije. To se pre svega odnosi na onu koju će voditi sa odraslima i koje će biti poželjne u određenim situacijama koje od njega očekuju izvesnu ozbiljnost.

Prvi razredi zahtevaju od roditelja da potpomažu svojoj deci u radu, posebno prilikom vežbanja čitanja i pisanja, kontrole zadataka iz matematike i sl.

“Svaki roditelj treba da se zamisli nad sledećim pitanjem: “Da li želite da Vaše dete zavoli rad, učenje i školu, odnosno da li ne želite da Vaše dete stekne averziju prema radu”? Bez roditeljske pomoći koja uopšteno i nije baš skromna kada je početak školovanja u pitanju, većina dece će teže naći pravi put ka uspehu”, savetuje Labović.

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Roditeljstvo

Srbija: Koliko očevi učestvuju u podizanju deteta?

Srbiji su očevi retko uključeni i angažovani tokom trudnoće, porodjaja ili u direktnoj brizi o deci, bebama, izjavila je danas zamenica direktora kancelarije UNICEF-a Severine Leonradi, navodeći da je jedan od najboljih načina da se oblikuje budućnost deteta putem dobrog roditeljstva.

Roditeljstvo ponedeljak 19.06. 18:12 Komentara: 25
strana 1 od 41 idi na stranu