Pitajte lekara

Bolesti digestivnog trakta

Alergije i bolesti

Bolesti srca

Dečje bolesti

Odgovori na pitanja

Odgovor na pitanje koje je upućeno putem elektronske pošte ne predstavlja medicnsku konsultaciju, zvanični medicinski stav, savet niti uputstvo i nije vam dozvoljeno da na osnovu ovog objašnjenja neposredno ili posredno izvedete bilo kakav postupak u vezi sa vašim ili tudjim zdravljem.

Odgovor na Vaše pitanje namenjen je isključivo neformalnoj ličnoj informaciji, ne proizvodi odnos lekar-pacijent izmedju pošiljaoca i primaoca i nije zamena za neposredno dati profesionalni medicinski savet, dijagnozu, terapiju ili negu. S obzirom da se medicinske informacije menjaju svakodnevno, ovo pismo ne mora sadržati kompletne niti najnovije informacije koje su relevantne za odredjenu bolest ili zdravstveno stanje, te lekar koji odgovara na pitanje u svako doba zadržava pravo da promeni ili ažurira sadržaj odgovora.

Odgovor na Vaše pitanje ne sugeriše upotrebu bilo kog leka, medicinske procedure, testa, analize ili proizvoda. Ni u kom slučaju ne treba da upotrebite sadržaj odgovora za postavljanje dijagnoze ili za terapiju bolesti ili drugog zdravstvenog stanja. Ukoliko mislite da imate zdravstveni problem, morate da kontaktirate nadležnog lekara na odgovarajuci nacin.

Ni u kom sučaju ne smete da na osnovu sadržaja odgovora odložite odlazak kod nadležnog lekara, kao ni da zanemarite njegova uputstva. Ni u kom slučaju i ni na koji način lekar koji odgovara na Vaše pitanje ne može biti odgovoran za bilo koju Vašu odluku, delanje, nedelanje ili bilo koju vrstu štete koja bi mogla nastati kao posledica oslanjanja na informacije koje ste ovim putem dobili.