Potrebni novi lekovi za najugroženije obolele od multiplog mijeloma

Multipli mijelom je maligno hematološko oboljenje, rak koštane srži, koje dovodi do ozbiljnih višestrukih organskih komplikacija - anemije, oštećenja bubrega, hroničnog bola, infekcija, neuroloških smetnji, oštećenja i preloma kostiju.

Izvor: B92
Podeli
Foto: depositphotos/digicomphoto
Foto: depositphotos/digicomphoto

To je drugi po učestalosti rak krvi, koji čini 10 odsto svih hematoloških maligniteta. Obolelima je život zahvaljujući lekovima umnogome olakšan.

"Slika obolelih od multiplog mijeloma, tok i prognoza ove bolesti su značajno promenjeni i unapređeni poslednjih dvadesetak godina pojavom novih terapijskih modaliteta, uz postizanje izlečenja kod 15 odsto bolesnika. Efikasnost, dobra podnošljivost i dostupnost novih lekova doprineli su produženju života obolelih od mijeloma, što je i najvažniji terapijski cilj. Međutim, do 30 odsto bolesnika ima bolest visokog rizika i takvim bolesnicima u našoj zemlji potrebno je omogućiti lečenje novim terapijama, inovativnog mehanizma delovanja", naglašava prof. dr Jelena Bila, predsedavajuća Aktiva Srpskog lekarskog društva za multipli mijelom.

Potreba za novim, visoko efikasnim, inovativnim lekovima je velika, posebno kada se govori o pacijentima koji su u relapsu, odnosno kojima se bolest vratila. Među njima su i terapije sa potpuno novim mehanizmom dejstva kao što su monoklonska antitela, koja u kombinaciji sa već dostupnim lekovima više nego dvostruko produžavaju vreme do pogoršanja bolesti, tj. remisiju u odnosu na trenutno dostupne terapije, uz značajno unapređenje kvaliteta života i postizanja radne sposobnosti. Pomenute savremene terapija postale su zlatni standard u lečenju mijeloma, a dostupne su u zemljana regiona.

Foto: Promo
Foto: Promo

Na stručnom sastanku koji je održan u utorak i koji je bio posvećen unapređenju lečenja obolelih od multiplog mijeloma, govorio je i jedan od najboljih svetskih hematologa, Holanđanin prof. dr Piter Zoneveld.

"Ovom prilikom ističem ogroman značaj inovativnih terapija u lečenju multiplog mijeloma. Učestvujemou sprovođenju kliničkih ispitivanja sa monoklonskim antitelima, koja se kombinujusa dosadašnjim terapijskim standardima u lečenju ove bolesti, kod novodijagnostikovanih pacijenata, ali i kod onih kod kojih se bolest vratila posle inicijalnog lečenja. Tokom samih ispitivanja, ali i u svojoj kliničkoj praksi, zabeležio sam veoma dobar i dugotrajan terapijski odgovor kod svojih pacijenta. U pitanju je vrlo efikasna terapija koju treba što ranije primeniti u toku lečenja multiplog mijeloma, po mogućnosti u prvoj terapijskoj liniji ili što ranije nakon povratka bolesti", objašnjava profesor Zoneveld i dodaje:

"Na taj način se obolelima značajno odlaže napredovanje bolesti i potreba za narednim linijama terapije. Čak i kod bolesnika koji imaju multipli mijelom visokog rizika, gde nije postignut odgovor na prethodno lečenje, kombinacije sa monoklonskim antitelima daju duboke i trajne odgovore i značajno produžavaju vreme do pogoršanja bolesti i mi ih u našoj klinčkoj praksi primenjujemo u svim terapijskim linijama", objašnjava profesor Zoneveld.

Foto: Promo
Foto: Promo

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u našoj zemlji se godišnje prosečno dijagnostikuje preko 300 bolesnika sa multiplim mijelomom, što je veoma značajan porast novootkrivenih slučajeva u poslednje tri godine u odnosu na podatke iz 2017. Ova bolest skraćuje životni vek obolelih i negativno utiče na njihov kvalitet života.

Važno je naglasiti da se multipli mijelom može javiti u bilo kom životnom dobu odraslih osoba, a ne samo kod starih, pa je neophodan individualan pristup u terapiji svakog bolesnika, u zavisnosti od njegovog opšteg stanja i karakteristika bolesti.

strana 1 od 6 idi na stranu