Organizacije

Spisak svih organizacija zdravstvenih organizacija.

Podeli

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Republička institucija koja se bavi: izdavanjem dozvola, odobrenja i uverenja za lekove i medicinska sredstva, kontrolom kvaliteta lekova i medicinskih sredstava koji ispunjavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, zahteve zakona i drugih normativnih dokumenata.

Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd
011/3951-131, 3951-147

http://www.alims.gov.rs/

Balkanski Su Jok Terapijski Centar
Tretmani protiv bola i bolesti poreklom iz Koreje na bazi tradicionalne kineske medicine koji se efikasno primenjuju i lako uče.

Selo Stančići, 32210 Mrčajevci
032/809-022, 063/603-747

http://www.sujok.co.rs/

BELhospice
Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu koji se bavi zbrinjavanjem onkoloških bolesnika u odmakloj fazi bolesti što podrazumeva ostvarivanje najvišeg mogućeg kvaliteta života za pacijente i njihove porodice u postojećim okolnostima.

Dalmatinska 72-74 (ulaz iz Vladetine ulice), 11000 Beograd
011/3343-900, 3038-074

http://www.belhospice.org/

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Dobrovoljna društveno-humanitarna, neprofitna organizacija koja okuplja osobe sa autizmom, njihove roditelje-staraoce, članove porodica, stručnjake i sve druge građane koji žele da daju doprinos ostvarenju svih prava koje imaju osobe sa autizmom po međunarodnim konvencijama.

Pariske komune 21, 11070 Novi Beograd
011/3194-682, 064/3052-954

http://www.autizambg.org.rs/

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka
Humanitarna, nevladina organizacija čiji je osnovni zadatak širenje svesti o tome da se zdravim načinom života rak može sprečiti a adekvatnim medicinskim i društvenim merama rano otkriti i uspešno lečiti kao i pomoć, nega i uteha bolesnicima, njihovim porodicama i prijateljima.

Slobode 60, 81000 Podgorica
+382 20 245-760

http://www.cdpr.cg.yu/

Dentaluks DS d.o.o.
Promet stomatološkog i medicinskog materijala i opreme.

Bulevar Despota Stefana 3, 11000 Beograd
011/3340-499, 3247-048

http://www.dentalux.co.rs/

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju-Veternik
Ustanova socijalne zaštite koja potpuno i trajno zbrinjava decu i omladinu ometenu u razvoju.

Kninska 157, 21209 Veternik
021/622-201, 821-034

http://www.veternik.org.rs/

Dom za stara lica "Moja Kuća"
Dom za brigu o starima u sastavu preduzeća "Kumir kompani" iz Beograda koje uspešno posluje širom Srbije već dugi niz godina.

Braće Novaković 48, 11271 Surčin
063/7643-457, 340-716

http://www.kumir.co.rs/mojakuca/

Dom za stara lica "Moja Oaza"
24-časovni nadzor, nega i lečenje starih lica u saradnji sa stručnim osobljem.

Banovićka 6, 11060 Beograd
011/778-186, 064/1250-552, 1925-578

http://www.domzastare-mojaoaza.co.rs/

Dom zdravlja "Dr. Ristić"
Sve vrste medicinskih usluga: pregledi, kućno lečenje, hitne intervencije, laboratorija, prevoz sanitetskim vozilom, besplatni saveti telefonom.

Narodnih Heroja 38, 11070 Novi Beograd
011/2693-287, 063/205-764

http://www.dr-ristic.com/

Društvo Psihologa Srbije
Dobrovoljno stručno i naučno udruženje osnovano radi stručnog, naučnog i istraživačkog delovanja kao i usavršavanja i komunikacije članova društva.

Đušina 7/III, 11000 Beograd
011/3232-961, 3035-131

http://www.dps.org.rs/

Društvo Srbije za borbu protiv raka
Dobrovoljna neprofitna organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima, osnovana 1927. godine, sa sedištem u Beogradu i odborima širom Srbije čiji su osnovni ciljevi: pružanje informacija i edukacija o malignim bolestima, prevencija i lečenje, podrška obolelima od raka.

Pasterova 14, 11000 Beograd
011/2656-386

http://www.serbiancancer.org/

Farmaceutsko društvo Srbije
Nezavisno, profesionalno društvo farmaceuta čiji je primarni cilj stručno usavršavanje, unapređenje znanja i očuvanje etičkih pravila farmaceutske struke.

Bulevar Vojvode Mišića 25, 11040 Beograd
011/2648-385, 2648-386

http://www.farmacija.org/

Gerontološki Centar - Bačka Palanka
Ustanova socijalne zaštite, otvorenog tipa, za zbrinjavanje odraslih i ostarelih psihički očuvanih lica koja pruža različite vrste usluga u zavisnosti od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika: stanovanje, ishrana, nega, zdravstvena zaštita, zabava.

Banatska 4, 21400 Bačka Palanka
021/740-423, 742-488, 754-437

http://www.gerocbp.org.rs/

Gerontološki centar - Mataruška Banja
Prezentacija doma za smeštaj starih lica koji svojim kapacitetima i uslugama predstavlja oazu trećeg doba.

Dr. Dragutina Gvozdenovića 53, 36201 Mataruška Banja
036/811-813

http://www.gcmb.co.rs/

Ginekološka bolnica "Papić"
Privatna klinika koja omogućava kompletan ginekološki tretman, usko specijalizovana za lečenje muškog i ženskog steriliteta.

Milovana Marinkovića 23, 11000 Beograd
011/3971-772, 3974-484

http://www.klinika-papic.rs/

Hemofarm
Oficijelna prezentacija farmaceutskog koncerna iz Vršca koji se bavi proizvodnjom lekova i drugih medicinsko-farmaceutskih proizvoda.

Beogradski put bb, 26300 Vršac
013/803-100, 803-696, 803-686

http://www.hemofarm.com/

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr.Milan Jovanović Batut"
Zdravstvena ustanova koja obavlja poslove od opšteg interesa u oblasti zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.

Dr.Subotića 5, 11000 Beograd
011/2684-566, 2685-476

http://www.batut.org.rs/

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Oficijelna prezentacija: sektori, katedre, savetovališta, aktuelnosti, uprava.

Futoška 121, 21000 Novi Sad
021/6422-255, 4897-800

http://www.izjzv.org.rs/

Klinički centar - Novi Sad
Vrhunska, visoko specijalizovana zdravstvena institucija najvišeg nivoa za zdravstvo Vojvodine.

Hajduk Veljka 1, 21000 Novi Sad
021/4843-484

http://www.kcv.rs/

Klinički Centar Srbije
Referentna ustanova tercijarnog sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji za sve oblasti kliničke medicine i mesto gde se zbrinjavaju sva komplikovana oboljenja i stanja koja ne mogu biti uspešno rešena u drugim ustanovama: urgentni centar, poliklinika.

Pasterova 2, 11000 Beograd
011/3617-777

http://www.klinicki-centar.rs/

Kliničko bolnički centar "Bežanijska Kosa" - Beograd
Savremeno organizovana, dijgnostičko-terapijski efikasna zdravstvena institucija koja pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na nivou najboljih evropskih standarda.

Bežanijska Kosa bb, 11077 Beograd
011/3010-777

http://www.bkosa.edu.rs/

Opštinsko društvo za borbu protiv raka - Sombor
Dobrovoljna, humanitarna, nevladina, neprofitna organizacija čiji su ciljevi: zdravstvena edukacija i prevencija malignih bolesti, prevencija i rana dijagnostika malignih bolesti kod žena sa sela, briga o pacijentima ranije lečenih od malignih bolesti.

Čonopljanski put 15d, 25000 Sombor
025/482-514

http://www.sombor-cancer.org.rs/

Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom
Volonterski servis za pomoć osobama sa autizmom i njihovim porodicama u ostvarivanju prava, obezbeđivanju strčne pomoći i informisanju.

Đure Đakovića 13, 11000 Beograd
011/763-941, 4443-064

http://users.beotel.net/~autism/

Republika Srbija - Republički zavod za zdravstveno osiguranje
Oficijelna prezentacija nacionalne, javne organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje koja funkcioniše po Bizmarkovom modelu zdravstvenog osiguranja: zdravstveno osiguranje, organizacija, izvori prihoda, delatnost.

Dr. Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd
011/2645-831

http://www.rzzo.sr.gov.rs/

Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka
Nestranačka, nevladina, neprofitna humanitarna organizacija građana čiji je cilj borba protiv svih malignih bolesti koja svojim aktivnostima utiče na poboljšanje zdravstvene situacije, odnosno na smanjivanje pboljevanja od svih vidova malignih bolesti.

Bulevar Mihaila Pupina 6/III, 21000 Novi Sad
021/423-353

http://www.vojvodina-cancer.org.rs/

Srpsko Lekarsko Društvo
Udruženje lekara Srbije sa dugom tradicijom: istorijat, specijalističke sekcije, podružnice, stručni skupovi, časopisi, muzej.

Džordža Vašingtona 19/I, 11000 Beograd
011 /3234-450

http://www.sld.org.rs/

Tajna izlečenja
Alternativna medicina - proizvodi za izlečenje sa one strane imaginacije.

http://www.soh.co.rs/

Udruženje banjskih i klimatskih mesta Srbije
Oficijelna prezentacija: mesta, aktivnosti, aktuelno.

Poštanski fah 51, 36210 Vrnjačka Banja
036/661-351

http://www.udruzenjebanja.co.rs/

Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije "Sveti Sava"

Vojvode Stepe 458, 11000 Beograd
011/3974-364

http://www.ufts-svetisava.org.rs/

Udruženje građana za borbu protiv bolesti zavisnosti "Integra"
Neprofitno udruženje korisnika usluga koje primenjuje najsavremeniji pristup produženog lečenja bolesti zavisnosti u kome učestvuju svi članovi porodice zavisnika: aktivnosti, sekcije, brošure.

Palmotićeva 37, 11000 Beograd
http://www.integra.org.rs/

Udruženje Internista Srbije
Oficijelna prezentacija strukovne medicinske organizacije: istorijat, kongresi, edukacija, rukovodstvo.

Jovana Ristica 20/2, Niš
018/294-090

http://www.uis.org.rs/

Udruženje laboratorijskih tehničara Srbije

Vladimira Rolovića 126, 11000 Beograd
011/510-833, 063/8010-226, 064/1904-151

http://www.ults.org.rs/

Velefarm
Kompanija koja se bavi medicinskim snabdevanjem, kako sa proizvodima domaćih proizvođača, tako i sa uvoznim lekovima i sredstvima za lečenje.

Vojvode Stepe 414a, 11000 Beograd
011/3090-100

http://www.velefarm.co.rs/

Vetprom - Beograd
Preduzeće za medicinsko snabdevanje. Veledrogerija-medicinsko snabdevanje apoteka, zdravstvenih i veterinarskih ustanova.

http://www.vetprom.co.rs/

Vojnomedicinska Akademija
Medicinska institucija sa dugom tradicijom čije su medicinske usluge, organizacija rada, profesionalnost i naučne aktivnosti na najvišem nivou.

Crnotravska 17, 11040 Beograd
011/2661-122, 2662-755

http://www.vma.mod.gov.rs/

Zavod za transfuziju krvi Novi Sad
Zdravstvena ustanova čija je osnovna delatnost prikupljanje, čuvanje, obrada i priprema krvi i produkata krvi.

Hajduk Veljka 9a, 21000 Novi Sad
021/424-799, 421-669

http://www.transfuzija.org.rs/

Zdravstveni centar Kruševac
Zdravstvena organizacija koja svojom delatnošću obezbeđuje primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu svih građana Rasinskog okruga.

Kosovska 16, 37000 Kruševac
037/414-000, 421-826, 424-043

http://www.zckrusevac.org.rs/

Zdravstveni centar Pirot
Ustanova prepoznatljiva po visokom nivou usluga u okviru koje funkcionišu četiri organizacione jednice: Bolnica, Dom zdravlja, Medicina rada i Radna zajednica.

Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
010/333-101

http://www.zcpirot.co.rs/

Zdravstveni centar Subotica
Prezentacija organizacione strukture centra kao i pojedinih organizacionih jedinica u okviru njega.

http://www.zc-subotica.org.rs

Zdravstveni centar Užice
Zvanična prezentacija zdravstvenog centra koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu stanovništvu Zlatiborskog okruga, Republike Srpske, severnog dela Crne Gore, izbeglim i raseljenim licima kao i velikom broju turista u vreme turističke sezone: istorijat, organizacija, usluge, lista dežurstava.

Miloša Obrenovića 17, 31000 Užice
031/562-848, 562-849

http://www.zcentaruzice.co.rs/

Zdravstveni centar Valjevo
Zdravstvena ustanova koja obezbeđuje visoko specijalizovanu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Valjeva i okoline.

Vladike Nikolaja 5, 14000 Valjevo
014/227-112

http://www.zcvaljevo.co.rs/

Adresar

strana 1 od 2 idi na stranu